Vind och vatten

  För oss på ICA Fastigheter är hållbarhet ett nödvändigt inslag i vår vardag. Därför letar vi ständigt efter ny kunskap och teknik som införs i ICAs verksamhet med syfte att minska vår energiförbrukning och använda förnyelsebara energikällor med minskad klimatpåverkan.

  Förnyelsebar el till våra ICA-butiker

  El från vind och vatten spar miljontals kronor åt ICA Fastigheters ICA-butiker

  Avtal tecknat med Bixia för anslutna ICA-butiker.

  Hållbarhet är för oss på ICA Fastigheter ett nödvändigt inslag i vår vardag. Sedan flera år samarbetar vi med Bixia som enbart handlar upp el som är ursprungsmärkt från förnybara källor som vind och vatten. Avtalet är ett viktigt bidrag för att vi tillsammans ska nå ICAs högt uppsatta mål om att bli klimatneutrala år 2020.

  Utöver att bidra till en hållbarare miljö har de cirka 470 ICA-butiker som är anslutna till det gemensamma elavtalet även sparat miljontals kronor.

  Som ICA-handlare har du i butiken möjlighet att göra stor skillnad, både genom att gå över till el från förnybara källor och genom att följa upp din energiförbrukning. Du kan nu köpa din el till rörligt pris eller gå samman med andra ICA-handlare i en elpool. Genom att ta del av din energiövervakningsrapport har du möjlighet att minska förbrukningen där den är onödigt stor. Kontakta ICA Fastigheters energiexperter för mer information kring hur du tar del av elavtalet för din butik.  

  Dela