Kontakt

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

ICA Fastigheter dataskyddsombud går att nå på gdpr.icafastigheter@ica.se,  eller genom att kontakta ICAs växel tel. 08-561 500 00 och be om att bli kopplad.


ICA Fastigheter

Box 50008
721 84  Västerås, Sverige

Dela