Övriga

Användare

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder vår webbplats och våra digitala kanaler, kontaktar oss eller registrerar dig för våra utskick.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera prenumerationer

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera dina prenumerationer av, t.ex. pressmeddelanden, på vår webbplats och i sociala medier. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat genom att klicka på en avregistreringslänk direkt i utskicket. 

Kommunicera och hantera förfrågningar

Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler, t.ex. icafastigheter.se, samlar vi in de uppgifter som du lämnar. De används sedan för att utvärdera och följa upp användningen av de digitala kanalerna, med hjälp av t.ex. besöks- och klickstatistik.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Dina uppgifter används av ICA Fastigheter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.


Vi delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för oss, inklusive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera prenumerationsutskick. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Övriga mottagare

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som användare ›

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med ›

 

Referenspersoner

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med rekryteringsprocessen.

Kandidaten

Vi samlar in de personuppgifter som kandidaten lämnar till oss om dig, till exempel namn, kontaktuppgifter och vilket företag du arbetar för.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kontakt med referensperson

Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig i syfte att samla in omdömen om kandidaten i samband med rekryteringsprocessen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi använder dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga krav

Vi måste använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för ICA-bolaget. Till exempel använder vi dina uppgifter för att uppfylla förhandlings- och informationsplikt enligt medbestämmandelagen (MBL).

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Dina uppgifter används för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

 

Mottagare som information delas med

Leverantörer

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer som hjälper oss med till exempel IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och I vissa fall måste vi dela dina personuppgifter med berörda myndigheter, till exempel för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (exempelvis i samband med en rättsprocess eller en tvist).

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Det gör vi för att:

• uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för respektive ICA-bolag (till exempel förhandlings- och informationsplikt vid tillsättning av en chef)
• hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav (till exempel i samband med en rättsprocess eller en tvist).

Externa rådgivare

Om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav kan vi dela dina personuppgifter med externa rådgivare (till exempel advokatbyråer eller andra juristbyråer).

 

Detaljerad information om behandlingar

Kontakt med referensperson

Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter
• Kontaktuppgifter
• Organisatoriska uppgifter


Laglig grund

Berättigat intresse . Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det rekryterande ICA-bolagets berättigade intresse av att kontakta dig i syfte att hämta in omdömen om kandidaten i samband med rekryteringsprocessen.


Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Kontaktuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det rekryterande ICA-bolagets berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Anställningsuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för det rekryterande ICA-bolaget.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att det rekryterande ICA-bolaget ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

 

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Anställningsuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det rekryterande ICA-bolagets berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Bevarandetid

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthante­ring under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Myndigheter

Hantera och bemöta rättsliga krav


Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Kontaktuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund för utlämnandet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det rekryterande ICA-bolagets berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer


UPPFYLLA RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER


Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Kontaktuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund för utlämnandet

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för det rekryterande ICA-bolaget.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

HANTERA OCH BEMÖTA RÄTTSLIGA KRAV


Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Kontaktuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund för utlämnandet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det rekryterande ICA-bolagets berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Externa rådgivare

HANTERA OCH BEMÖTA RÄTTSLIGA KRAV


Kategorier av personuppgifter

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
• Kontaktuppgifter
• Organisatorisk information


Laglig grund för utlämnandet

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dela