Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Vill du nyttja dina rättigheter i form av kund till någon av de andra bolagen inom ICA Gruppen?

Se närmare: https://www.icagruppen.se/dataskydd/

Vill du nyttja dina rättigheter som registrerad medarbetare, tidigare medarbetare, jobbsökande, referensperson, eller uppdragstagare? Kontakta ICAs växel tel. 08-561 500 00 och be om att få bli kopplad till ”HR-support” så får du hjälp.

Vill du nyttja dina rättigheter som annan kategori av registrerad hosICA Fastigheter (t ex leverantörkontakt)?
Kontakta ICAs växel tel. 08-561 500 00 och be om att få bli kopplad att få bli kopplad till ICA Fastigheters dataskyddsombud/DPO.

Dela