Besökare

 

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi på ICA hanterar dina personuppgifter. Därför får du denna information om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför vi gör det.

 När du besöker ICAs lokaler samlar ICA Fastigheter in personuppgifter om dig för din och vår trygghet. ICA Fastigheter ansvarar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Dina personuppgifter används av säkerhetsskäl

ICA Fastigheter använder ditt namn och kontaktuppgifter av utrednings- och säkerhetsskäl. Mer specifikt gör vi det till exempel för att registrera in- och utpasseringar, hantera besöksmottagning och utfärda passer- och säkerhetskort. Hanteringen sker för att uppfylla vårt berättigade intresse av att säkerställa din och andras säkerhet.

 Kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott

 ICA Fastigheter behandlar också personuppgifter om dig i form av bildmaterial i samband med att vi har kamerabevakning i vissa lokaler. Det gör vi för att uppfylla vårt berättigade intresse av att förebygga, avslöja och utreda brott. Det finns tydliga skyltar som visar om ett område är kamerabevakat. Områden som vi bevakar med kameror är till exempel receptioner, lagerlokaler och korridorer i kontorslokaler, parkeringsplatser, gårdsplaner och inhägnade lastzoner.

 Vi delar dina uppgifter med andra mottagare

Andra ICA-bolag

För att hantera besöksmottagning delar ICA Fastigheter dina uppgifter med andra ICA-bolag, t.ex. för att skicka ett meddelade till berörd person att du har registrerat ditt besök. Mottagande ICA-bolag hanterar dina uppgifter i samma syfte och ansvarar för att denna hantering sker på ett säkert och korrekt sätt.

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, som tillhandahåller bland annat receptionstjänster och IT-tjänster till oss. Dessa företag får endast använda dina personuppgifter enligt våra tydliga instruktioner och de får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

 Övriga mottagare

Vi delar dina personuppgifter med andra mottagare om det är nödvändigt för vissa ändamål, t.ex. myndigheter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

Lagring av dina personuppgifter

För att hantera ditt besök bevaras dina uppgifter för en tid om maximalt 24 timmar räknat från tidpunkten för registreringen av besöket, eller den längre tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 Bildmaterial från bevakningskameror bevaras i två (2) månader, eller den längre tid som är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

Mätning av wifi-signaler på våra handelsplatser för att skapa en ökad tillgänglighet, samt en trygg och säker plats för våra besökare

 ICA Fastigheter samlar in besöksstatistik i form av wifi-signaler via noder placerade på handelsplatser. Syftet med insamlandet är att få en bild av hur olika förutsättningar påverkar besökarnas sätt att röra sig på platsen, som ligger till grund för ICA Fastigheters arbete med planering av trygghetsinsatser, infrastrukturförbättringar och strategier för övrigt kompletterande utbud på handelsplatsen.   

 Noder fångar upp besökarnas wifi-signal, som överförs till leverantörens servrar och behandlas under ett fåtal sekunder innan anonymisering, Ursprungsdatan raderas därefter och kan ej återskapas. ICA Fastigheter arbetar således endast med anonymiserad data som inte innehåller någon personlig information. Datan delas heller inte till andra mottagare. Om besökaren ändå inte önskar vara del av analysen kan man stänga av sin wifi-signal. Det finns skyltar som informerar besökaren utifall mätning pågår på en handelsplats. 

 

 Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade. För mer information om vilka rättigheter du har, se www.ica.se/dataskydd eller kontakta oss på gdpr.icafastigheter@ica.se

 

Hör av dig om du undrar något

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

 

Vänliga hälsningar,

 

ICA Fastigheter

 

556033-8518

721 84 Västerås

 

E-post: gdpr.icafastigheter@ica.se

Dela