Användare

Användare är du när du använder ICA Fastigheter ABs webbplats och digitala kanaler, t.ex. www.icafastigheter.se och sidor på sociala medier. Vi är ansvariga för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder vår webbplats och våra digitala kanaler, kontaktar oss eller registrerar dig för våra utskick.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Hantera prenumerationer

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera dina prenumerationer av, t.ex. pressmeddelanden, på vår webbplats och i sociala medier. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat genom att klicka på en avregistreringslänk direkt i utskicket. 

Kommunicera och hantera förfrågningar

Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier.

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler, t.ex. icafastigheter.se, samlar vi in de uppgifter som du lämnar. De används sedan för att utvärdera och följa upp användningen av de digitala kanalerna, med hjälp av t.ex. besöks- och klickstatistik.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Dina uppgifter används av ICA Fastigheter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.


Vi delar personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för oss, inklusive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera prenumerationsutskick. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Övriga mottagare

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som användare ›

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med ›

Dela