STADSUTVECKLING

I Trelleborg möter city stranden i en helt ny stadsdel som öppnar upp staden mot havet.

Trelleborgs kommun står inför stora förändringar med flera utvecklingsprojekt inom stadsbyggnad. Ett av de utvecklingsprojekten är Västra Sjöstaden som ligger i den västra delen av staden precis vid havet, med närhet till både innerstaden och naturen.

För ett par år sedan förvärvade fastighetsaktörerna Serneke och Midroc tillsammans stora delar av planområdet i syfte att driva ett planprogram med kommunen för att bygga en ny stadsdel med cirka 1 800 nya bostäder. Mitt i planområdet ligger också ICA Fastigheters ICA Maxi-butik på 11 000 kvm tillsammans med Apotek Hjärtat och en stor markparkering.

Planprogrammets vision är visa på hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet men även på ett sätt förlänga staden västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen. I november tog Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsnämnden beslut om att skicka ut planprogrammet för samråd som pågick mellan den 16 november – 13 december 2020.

Så ser visionen ut för den nya staden

Visionen för Västra Sjöstaden är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun, Midroc och Serneke. Aktörerna vill skapa en öppen och dynamisk stadsdel som ger hela Trelleborg tillgång till strandlivet. Med varierande arkitektur, kvarterskänsla och levande stråk längs vattnet och vindsäkra gator för spralliga barn.

Möjligheterna utreds för att försöka flytta den tunga trafiken på E6:an och leda bort den i ett nytt läge och istället skapa en helt ny stadsgata, vilket kommer få den nya stadsdelen och centrum att hänga ihop på ett bättre sätt.

Strandkanten blir stadsdelens ryggrad med sport, bad, mötesplatser och uteserveringar och den nya stadsdelens siluett kommer ge en helt ny identitet åt Trelleborg.

Vad ska ICA Fastigheter göra på platsen?  

Varken ICA Sverige eller ICA Fastigheter har i dagsläget fattat några beslut som rör ICA Maxi-butiken eller våra planer för fastigheten. Samtidigt är ICA är positiva till kommunens utvecklingsplaner av Västra Sjöstaden som kommer bidra till att skapa nya livfulla och trygga mötesplatser i vardagen, helt i linje med ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi.

Det är för tidigt att uttala sig om hur platsen kommer att påverkas av kommunens planer för området, men nya bostäder i området bör påverka kundtillströmningen positivt. Generellt är ICA-butiken med dess långa öppettider en naturlig mötesplats som skapar trygghet och flöden av människor.

I takt med att området utvecklas och förtätas med framförallt bostäder kommer det säkerligen uppstå ytterligare behov av service och aktiviteter. Varje plats är unik och ICA Fastigheter utformar och utvecklar sina fastigheter utifrån det behovet och de förutsättningar som finns på varje plats. Vår ambition är alltid att uppnå en livfull plats med passande innehåll som gör varje dag lite enklare för platsen besökare och samtidigt bidrar till trevliga sociala mötesplatser i vardagen.

Att utveckla vår fastighet med byggrätter för bostäder är något som planprogrammet nu möjliggör och är förutsättningarna rätt kan det bli aktuellt för ICA Fastigheter att titta på detta längre fram i tiden. Hur som kommer ICA Maxi och Apotek Hjärtat finnas kvar på platsen, vilket också ses som mycket positivt för området. En detaljplan för etapp mitt förväntas påbörjas tidigast 2025/2026. 

 

 

Läs mer om Västra Sjöstaden

Sand mellan tårna, havsbris och picknickpaus. Tillsammans är vi flera aktörer som vill utveckla Västra sjöstaden. Här kan du läsa hur vi tänker oss den framtida stadsdelen.

Framtidens havspromenad och grönskande område

Bo med havet som granne, strandpromenad, milslång utsikt och grönskande parker och rekreationsområden runt knuten.

Läs mer om hela området

Planprogram för Västra Sjöstaden

Trelleborgs kommun står inför en stor förändring och utveckling inom stadsbyggnad. Ett av de områdena är Västra Sjöstaden.

Läs hela planprogrammet

Vi har en stadsbyggnadsstrategi som utgångspunkt i våra projekt

ICA har alltid varit navet i byn och i den växande staden och för oss går handel och stadsutveckling hand i hand.

Vår stadsbyggnadsstrategi
Dela