Nybyggnadsplrojekt

  Nu byggs en ny marknadsplats i Ulricehamn

  ICA Fastigheter minskar ytan i central butik i Ulricehamn för att bygga ny marknadsplats i Ubbarp.

  8 januari 2018

  Konsten att bygga en butik under vintern i Sverige

  Det kan vara svårt att bygga hus under vintersäsongen i Sverige. Det regniga, snöiga och kalla med om vart annan varma vädret har gjort det blött och krångligt för byggarbetarna i Ubbarp. Här följer en uppdatering kring ICA Fastigheters projekt i Ulricehamn, Ubbarp där vi bygger en ICA Maxi med goda grannar.

  27 november 2017

  I sommar öppnar nya ICA Maxi ute på Ubbarp

  Nu börjar den nya handelsplatsen ta form och i juni 2018 beräknas nya ICA Maxi ute på Ubbarp i Ulricehamn att öppna. Jan-Anders Börjesson, fastighetsutvecklare på ICA Fastigheter, berättar.

  9 oktober 2017

  Vad händer på byggarbetsplatsen i Ubbarb?

  ICA Fastigheter bygger en ICA Maxi med goda grannar på fastigheten Ubbarb 8:20, som är ett läge strax norr om tätorten Ubbarb, lite utanför stan. På platsen planerar ICA Fastigheter att bygga en ny marknadsplats med ambitionen att skapa en attraktiv marknadsplats som tar hänsyn till den lokala marknadens behov. Hur har det gått sedan spadtaget i mars? Här följer en rapport från byggledarna.

  21 mars 2017

  IDag togs första spadtaget för Ubbarbs nya marknadsplats i Ulricehamn

  - Vi på ICA Fastigheter är mycket glada för samarbetet med Ulricehamns kommun som möjliggör att vi tillsammans kan utveckla Ulricehamn som stad. Stadskärnan får mer plats för ytterligare handel och service och den nya marknadsplatsen i Ubbarp blir ett starkt tillskott som destination för såväl kommuninvånare som besökare på genomresa, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter

  14 mars 2017

  Bygglovet klart!

  I början av mars blev bygglov beviljat för ICA Fastigheters tänkta marknadsplats i Ubbarb. Kommunen meddelar att bygglov beviljats eftersom den planerade användningen av fastigheterna Ubbarp 8:20 och 8:16 följer gällande detaljplan.

  11 februari 2017

  Ulricehamns tidning: "Ubbarp kan gynna cityhandeln"

  Bo Högborns krönika i Ulricehamns Tidning: "En stor livsmedelsbutik, en stor elektronikkedja och ett apotek, plus ytterligare några, än så länge okända, kommersiella aktörer i anslutning till dessa. En drivmedelsanläggning. En snabbmatrestaurang. Allt placerat två kilometer norr om Ulricehamns stadskärna. Kan ett hot bli en tillgång? Ja, kanske, om näringsidkarna i centrum hanterar den nya situationen rätt".

  Geoenergi

  Nu är borrning för geoenergin klar!

  Nu pågår dragning av rör från varje av de 17 borrhålen in till huset. Där tas bergvärmen och kylan hand om och ger en minskad klimatpåverkan för värme och kyla under så väl vinter som sommarsäsong.

  Läs mer om geoenergi

  Ny marknadsplats i Ulricehamn

  ICA hjälper till att utveckla Ulricehamns stadsbild och skapar ny marknadsplats

  I mars 2017 togs det första spadtaget till Ulricehamns nya marknadsplats i Ubbarp. En ny ICA Maxi-butik ska komplettera den minskade Kvantum-butiken i city till förmån för ett nytt stadsbibliotek i centrala Ulricehamn.

  ICA och Ulricehamns kommun har under flera år samarbetat för att utveckla Ulricehamns stadskärna med bättre samhällsservice och handel. Samarbetet har resulterat i att ICA Kvantum-butiken i centrala Ulricehamn ska minskas med nästan 1 000 kvadratmeter och byta profil till ICA Supermarket. ICA Fastigheter fortsätter att äga butiken genom en 3D lösning. Resterande del av fastigheten, inklusive byggrätter, säljs till kommunen, som ska expandera byggnaden med 500 kvadratmeter och bygga ett stadsmässigt bibliotek i två plan. Därmed ska ulricehamnare och besökare få ett bibliotek med mer central placering och möjlighet till ökade upplevelser. Kommunen svarar själva för byggandet av det nya biblioteket. 

  Ny marknadsplats i Ubbarp

  Kommunen har i sin tur erbjudit ICA Fastigheter att köpa fastigheten Ubbarp 8:20 som är ett läge strax norr om tätorten Ubbarp, lite utanför stan. På platsen planerar ICA Fastigheter att bygga en ny marknadsplats med ambitionen att skapa en attraktiv marknadsplats som tar hänsyn till den lokala marknadens behov. Butikerna byggs i Ubbarp, strax norr om Ulricehamn där hyresgästerna ICA Maxi, Apotek Hjärtat och Elgiganten kommer ge de människor som bor och rör sig i området ett brett utbud, prisvärda varor och god service.

  Marknadsplatsen beräknas stå klar våren 2018, har en beräknad totalyta på 10 000 kvadratmeter och är uppdelad i fyra lokaler. ICA-butiken disponerar 5 829 kvadratmeter, Apotek Hjärtat 170 kvadratmeter och Elgiganten 1 000 kvadratmeter. Utöver de nämnda hyresgästerna finns möjlighet till ytterligare två till tre goda grannar att etablera sig på marknadsplatsen som komplement till Ulricehamns centrum. Platsen kommer även ha en utemarknad på ca 900 kvadratmeter, fyra kundvagnsgarage, cykelparkering, lastintag och parkeringsplatser för funktionshindrade och personal. På sikt planeras det även för en återvinningsstation. 

  Första spadtaget för nya ICA Maxi-butiken togs den 21 mars av Mattias Josefsson,  kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamns kommun, samt Lena Boberg, vd ICA Fastigheter och Sören Ekman, etableringschef ICA Sverige.
  - Vi på ICA Fastigheter är mycket glada för samarbetet med Ulricehamns kommun som möjliggör att vi tillsammans kan utveckla Ulricehamn som stad. Stadskärnan får mer plats för ytterligare handel och service och den nya marknadsplatsen i Ubbarp blir ett starkt tillskott som destination för såväl kommuninvånare som besökare på genomresa.

   SÄGER LENA BOBERG, VD ICA FASTIGHETER.

   
  Butiken tar cirka ett år att bygga med beräknad öppning våren/försommaren 2018. 
   

  Ny cirkulationsplats och infart till vår marknadsplats

  Fastigheten utanför Ubbarp har på lång sikt ett bra läge. En utbyggnad av riksväg 40 till motorväg mellan Borås och Ulricehamn är påbörjad och hela sträckan beräknas vara färdigbyggd sommaren 2018. Vårt nya läge i Ubbarp får därmed utmärkt tillgänglighet och ligger intill den nya motorvägsavfarten till Ulricehamn, en liten bit in på vägen mot Falköping. Trafikverket bygger även en rondell i anslutning till vår marknadsplats för lättare infarter till våra butiker samt grannar som McDonalds och Statoil. I den nya utformningen ingår även gång- och cykelstråk, hästpassage samt nya busshållplatser i höjd med marknadsplatsen. Ombyggnationen ökar såväl trafiksäkerheten som tillgängligheten till vår marknadsplats och beräknas starta i april 2017 för att ta cirka sex månader.

  Nya arbetstillfällen

  Tack vare den nya butiken räknar ICA med att det skapas upp till 100 nya arbetstillfällen i Ulricehamn som ska ansvara för driften av butiken.

  Arbetet med att konvertera Kvantum till Supermarket påbörjas direkt efter att Maxi ICA Stormarknad i Ulricehamn har öppnat. Supermarket-butiken kommer att vara öppen under hela ombyggnadstiden, och en handlingsplan tas fram för att säkerställa att planeringen startas upp i god tid innan ombyggnaden påbörjas.

  Miljö - en god vana!

  Ambitiöst miljötänk präglar byggprojektet i ulricehamn

  ICA Fastigheter har ett ambitiöst miljötänk vilket också kommer genomsyra byggnationen av marknadsplatsen med strävan att uppnå miljöbyggnad guld. Marknadsplatsen kommer att ägas och förvaltas av ICA Fastigheter som även är byggherre för byggprojektet.

  Fakta Ulricehamn

  Ort: Ubbarp, Ulricehamn kommun

  FASTIGHETSBETECKNING: Ubbarp 8:20

  Profil: Maxi

  Yta: Total 5 829 kvm varav säljyta 4 095 kvm

  hyresgäster: ICA Maxi, Apotek Hjärtat, Elgiganten 

  närliggande grannar: Cirkel K och McDonalds (ej hyresgäster till ICA Fastigheter)

  Innehåll: Ett utvecklat lokalt centrum som utgör länken mellan Barkarby handelsplats och den framväxande stadsdelen, där ICA Maxi är hjärtat i Barkarbystaden.

  Miljöprofil: Miljöbyggnad Silver

  Byggstart: 21 mars 2017

  Invigning: Beräknad mars 2018

  Visa hela informationen Dölj informationen