Hur går det till?

Varför pålar man vid byggnation?

Pålning av mark så kallad pålgrundläggning används ofta vid byggnation av det mesta som ska stå stabilt så som hus, vägar, järnvägar och broar. Oftast använder man en påle av trä, järn eller betong som genom en pålkran med hög kraft slås ned i marken. På så sätt kan man sedan lägga en ovanliggande byggkonstruktion trots lösa jordlager emellan och få en stabil undergrund som vilar på bärkraftiga jordar eller berg för ett fundament för en framtida byggnad.

Beroende på vad man bygger, markens typ av jord/segment och bärförmåga, samt olika hänsyn till omgivningen, finns ett antal olika typer av pålningsmetoder och material. Här i Trosa använder vi betongpålar och det blir både höga ljud och vibrationer i marken när pålarna slås ned. Men håll ut, det går över! 

Dela