Trosa

  För attraktiva småstaden Trosa bygger vi ett Apotek Hjärtat och en ny ICA Kvantum som ersätter den befintliga butiken.

  18 februari 2019

  Mod och socialt ansvar gav ICA-handlaren pris som årets vardagshjälte

  Samhällen behöver hjältar som står upp för trygghet och gemenskap i ett lokalsamhälle. I början av februari prisades Jenni Steiner, ICA-handlare i Trosa, som årets vardagshjälte under QX Galan i kampen att bevara den vardagliga tryggheten på orten.

  12 november 2018

  HÄR TAS DET FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY BUTIK OCH APOTEK I TROSA

  Den 12 november togs det första spadtaget för den efterlängtade ICA Kvantum-butiken och Apotek Hjärtat i Trosa. Det var en trevlig skara människor som samlats för att se handlarsystrarna Jennie och Linda och Trosa kommuns näringslivschef tillsammans med ICA ta det första signifikanta spadtaget. Så väl gamla trotjänare i personalstyrkan som media fanns också på plats för att se lokalhistoria skrivas.

  27 november 2018

  Nu har pålningen startat i Trosa

  Här i Trosa använder vi betongpålar och det blir både höga ljud och vibrationer i marken när pålarna slås ned, men varför pålar man egentligen vid byggnation?

  Nybyggnation i TROSA

  ICA bygger ny butik och apotek i Trosa

  I Trosa startar nu byggnationen för en helt ny ICA-butik med större ytor och betydligt fler parkeringsplatser. Butiksprofilen skalas upp från Supermarket till Kvantum och dessutom adderas ett Apotek Hjärtat till platsen, allt för att ge Trosaborna ett utökat erbjudande av god mat, hälsa och service.

  Vid idylliska Sörmländska kusten ligger Trosa. Staden är i ett växande skede vilket gör att ICA Fastigheter sedan en tid planerat att bygga en helt ny butiksbyggnad som ska ersätta nuvarande ICA Supermarket Trossen. Den nya ICA Kvantum-butiken blir på 3 300 kvadratmeter och får även Apotek Hjärtat som god granne. Vår målsättning är att bygga en butik som ska leva och förändras med närområdets utveckling och tillgodose invånarnas efterfrågan av god mat och lokal service. 

  ICA Fastigheter äger sedan 2016 fastigheterna Hammaren 12 och 13 där ICA Supermarket Trossen står idag. När den nya butiken står klar hösten 2019 kommer rivning av den gamla butiken att börja, vilket gör det möjligt för butiken att hålla öppet för kunderna och bedriva handel under hela byggnationen.

  MED NYBYGGNADEN får platsen även ett hundratal fler parkeringsplatser när butiken omplaceras på intilliggande fastighet. En större livsmedelsbutik medför inte enbart större yta och ett bredare matsortiment för Trosa utan också fler arbetstillfällen och möjlighet till smarta och hållbara tjänster så som laddstolpar för elbilar och cykelparkeringar under tak.

  PRECIS SOM IDAG FÅR BUTIKEN ett tillgängligt läge vid infarten till Trosa på Ådavägen. I närheten finns kollektivtrafik och i framtiden planeras ytterligare bostäder tvärs över gatan från butiken. I dag finns närmaste bostadsbebyggelse ungefär 100 meter österut längs Verktygsgatan.

  TROSA KOMMUN har en ökande befolkningstillväxten vilket har medfört både utmaningar och möjligheter för handeln i småstaden. Under de senaste tio åren har det ökade kundflödet resulterat i brist på säkra in- och utfarter till butiken och närliggande verksamheter.  I anslutning till butiken finns även en galleria med Trosa klädhus, Anderzons fisk och en blombutik.

  ICA Kvantum Trosa byggs enligt systemet Miljöbyggnad Guld. Dessutom kommer nya butiken använda en geotermisk energilösning där både värme och kyla fångas upp genom borrhål från jordens inre.

  butiken planeras stå färdig hösten 2019. Fastigheten kommer ägas och förvaltas av ICA Fastigheter medan butiken ägs och drivs av systrarna Linda Steiner och Jenni Steiner.

  Nuvarande ICA Trossen

  En ny plats växer fram - nu har resan börjat!

  Ett bygge tar både tid och innehåller många olika delmoment. Här försöker vi dokumentera dem alla så även besökare utanför Trosa kan se hur den nya butiken med apotek sakta men säkert växer fram, från spadtag till invigning.

  Senaste nytt på byggplatsen

  Förhandstitt

  Så ska den nya butiken upplevas

  Större yta, bredare gångar och utökat erbjudande genom bland annat generösa öppettider och större onlinehandel

  Läs mer

  Hållbar energi i nya butiken

  HÖG MILJÖPROFIL OCH GEOTERMISK LÖSNING i Trosa

  Läs mer om geoenergi hos ICA Fastigheter

  hållbarhet

  Socialt i Trosa

  I samarbete med Trosa kommun och Trosa Stadshotell arrangerar ICA Trossen matlagningsträffar med nyanlända.

  Läs mer

  Fakta

  FASTIGHET: Hammaren 12, 13 och 5
  ORT: Trosa
  KOMMUN: Trosa kommun
  innehåll: ICA Kvantum och Apotek hjärtat
  BUTIKSPROFIL: ICA Kvantum
  Butiksyta: 3 300 kvm ICA Kvantum, ca 200 kvm Apotek Hjärtat
  MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad Guld
  FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB 
  Byggstart: Första spadtag togs den 12 november
  Planerad öppning: Hösten 2019

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Situationsplan

  Dela