ICA Kvantum i Teleborg

  Ny butik i centralta campusområdet vid Linnéuniversitetet i Växjö.

  Nyetablering i Växjö

  Ny ICA Kvantum-butik i Teleborg

  Samarbete med Växjö kommun för ny ICA-butik och studentbostäder i centrala campus.

  ICA Supermarket Teleborg ligger i ett stadsdelscentrum i det populära bostadsområdet Teleborg, fyra kilometer från Växjö stadskärna. Butiken har haft en positiv utveckling i takt med att områdets kontinuerliga tillväxt. En stor del av senare års expansion beror på att stadens högskola 1999 blev utnämnt till universitet (Linnéuniversiteter) och därefter utvecklat ett starkt campus med science park i Teleborg där drygt 9 000 studenter bor och studerar. Trots att Teleborg redan är den största stadsdelen i Växjö har kommunen detaljplanerat för ytterligare byggnation av bostäder i blandade former.

  Teleborgs Centrum som ligger inne i bostadsområdet är förhållandevis slitet med ett antal mindre hyresgäster och vänder sig i första hand till de boende i området. Genom ett samarbete med Växjö kommun har ICA nu möjlighet att etablera en ny ICA Kvantum i Teleborg centralt i universitetsområdet vid Videum Science Park i ett trafikorienterat läge nära centrala Teleborgsvägen.

  Platsen är en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet och en plattform för nyföretagande och företagsutveckling.  Utöver studentbostäderna finns i dagsläget här runt 90 företag och organisationer med sammanlagt omkring 500 arbetstillfällen.
    

  från Växjö Kommuns websida

  Kommunens fristående fastighets- och utvecklingsbolag Videum AB, som äger marken, ger ICA Fastigheter AB möjligheten att förvärva läget genom ett 3 dimensionellt ägande (3D) tillsammans med kommunala Växjöbostäder.

  Videum AB kommer att sälja 13 100 kvm mark till ICA Fastigheter som avser att äga butikslokalen genom en 3D bildning tillsammans med Växjöbostäder med plan att bygga runt 240 studentbostäder ovanpå butiken. Ytterligare studentbostäder på platsen är prioriterat för Växjö kommun och ICA Fastigheter har därför varit delaktiga i detaljplaneförfarandet tillsammans med Växjöbostäder för att fastigheten ska utvecklas så optimalt som möjligt.  

  Ny detaljplan klar

  Detaljplanen vann laga kraft 22 september 2015 och byggstart med första spadtag togs den 21 oktober tillsammans med Växjö kommun och samarbetspartners. ICA Fastigheters avsikt är även att att etablera ett Apotek Hjärtat i anslutning till butiken som service till de boende i området. Utöver dessa ytor byggs ytterligare plats för extern uthyrning så som kontor eller annan förvaltning.  

  Nyheter

  3 mars 2017

  Nytt på bygget - från spadtag till första fasader

  Nu börjar de första fasaderna resas vid vår projektplats i Växjö. Här ska det byggas en ICA Kvantum-butik och goda grannar i form av övrig service i bottenplan samt drygt 240 studentbostäder ovanpå det kommersiella planet. Följ utvecklingen från första spadtag till färdig plats! Vi uppdaterar kontinuerligt med bilder från bygget.

  21 oktober 2016

  Ett första spadtag till studentbostäder och ICA Kvantum-butik i Växjö

  Onsdagen den 19 oktober togs det första spadtaget till 248 nya studentbostäder och en ICA Kvantum-butik på Campus/Teleborg i Växjö.

  Fakta

  Här byggs Växjös nya matmarknad och studenbostäder

  Fastighet: Växjö 12.11 
  Ort: Teleborg i Växjö
  Kommun: Växjö, Kronobergs län
  Innehåll/butiksprofil: ICA Kvantum
  Tänkt innehåll Goda Grannar: Apotek Hjärtat och goda grannar
  Målgrupp: Boende i capmus/närområdet samt stadsdelen Teleborg och centrala Växjö
  Miljöprofil: Miljöbyggnad guld
  Byggstart: Hösten 2016
  Invigning: Våren 2018
  Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB samt Växjöbostäder
  Kommunikationer: Bra bussförbindelser med flera linjer som trafikerar Teleborgsvägen. Välutvecklat gång- och cykelnät.