Skåne

  Ny stadsdel nära centrum och hav i Höganäs

  I Höganäs i nordvästra Skåne utvecklar ICA Fastigheter tillsammans med kommunen och flera andra aktörer en ny trevlig stadsdel som ligger 1,5 kilometer från stadskärnan och cika 800 meter från havet. Tillsammans har aktörerna verkat för att ta fram nya detaljplaner. Den detalplan som rör ICAs fastighet förväntas efter pågående granskning vinna laga kraft april/maj 2019. 

  Vid ICA Kvantum, som idag ligger lite enskilt i början av åkerområdet, ska en ny blandstad byggas upp. I framtiden kommer det lilla handelstorget förhoppningsvis att bli navet i den nya stadsdelen som kommunen vill låta växa fram. Tack vare den nya detaljplanen har vi möjlighet att utveckla fastigheten från en stand alone butik till en butik i ett mer stadsmässigt sammanhang i enlighet med ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi. 

  Utvecklingen bara på vår fastighet innebär ca 12 000 kvm BTA byggrätter för vård och bostäder i en levande stadsmiljö. Genom markbyte med kommunen har handel och service centraliserats till läge intill ICA-butiken vilket gör platsen ytterligare attraktiv för besökarna och även de boende.

  Utbyggnaden av den första etappen av området är planerad till våren 2021. De cirka 400 bostäderna kommer att vara en blandning av hyresrätter och bostadsrätter och de nu planlagda delarna av den nya stadsdelen beräknas stå klara cirka 2027-2030.

  Dela