Lund, Skåne

  Butik med saluhallskänsla och bostäder i samklang med naturen

  I Brunnshög nära Lund, byggs nu en helt ny stadsdel där stad möter land, högteknologiska innovationslaboratorier möter traditionellt jordbruk och radhuskvarter möter studentlägenheter.

  I centrala Brunnshög vid torget utvecklar ICA Fastigheter ett modernt och hållbart kvarter på 20 000 kvm med ICA-butiken som den naturliga och livfulla mötesplatsen. Målet är att skapa ett modernt kvarter med fokus på människorna som bor där och göra kvarteret till en naturlig mötesplats. Här är det liv och rörelse i ett kvarter skapat för det dagliga livet med innehåll som dagligvaruhandel, bostäder, kontor och service.  

  Genom ICA-butiken med saluhallskänsla vill ICA Fastigheter ge rum för lokal matglädje och en medveten livsstil med ursprung från den goda jorden i det omgivande odlingslandskapet. I anslutning till ICA-butiken finns så väl Systembolag som Apotek Hjärtat. 

  I vårt kvarter ges det plats för  såväl yteffektivt boende för unga som större bostäder för barnfamiljer.  Vi kommer att erbjuda boende i flera upplåtelseformer.

  Hållbarhetsaspekterna står i centrum och ICA Fastigheters ambition är att de kommersiella lokalerna ska certifieras som Miljöbyggnad Guld. För att nå en sådan certifiering ställs höga krav på fastighetens material, energihushållning och inomhusmiljö. Vi har även tecknat hållbara hyresavtal.

  Preliminär byggstart planeras till hösten 2019 och preliminärt färdigställande till hösten 2021. När stadsdelen Brunnshög är färdigbyggt kommer cirka 40 000 personer att bo eller ha sin arbetsplats här.

  Dela