Södra Häggvik Sollentuna

  Urban blandstad med unika kommunikationer i Sollentuna

  Häggvik i Sollentuna kommun i Stockholm är idag en välbesökt plats som präglas av dagligvaruhandel, industri, kontor och volymhandel. Platsen är under omvandling och i samverkan med andra fastighetsägare och aktörer i området ska vi skapa en ny spännande stad som ska influeras av storstadens puls och livsstil med attraktiva upplåtelseformer och en urban livsmiljö. Ett fullt utvecklat Södra Häggvik planeras ha plats för bostäder, hotell, restauranger, kontor, skola, service och handel genom aktiva och levande bottenvåningar, enligt en stadsmässig utveckling. 

  Mitt i den planerade staden ligger ICA Fastigheters och Alectas fastighet med en ICA Maxi-butik och goda grannar. Genom fastighetens byggrätter har vi möjlighet att uppföra cirka 1 000 bostäder med varierande lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Vi vill låta ICA-butiken blir det centrala navet i ett av stadskvarteren – mitt i den goda staden enligt ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi.

  Med mat och måltider som den naturliga utgångspunkten, tillsammans med urban service förenat med sociala aspekter, vill vi skapa en enklare vardag för våra invånare i en stad där alla är välkomna. På så sätt kan vi bidra till förädling, utveckling och positiva upplevelser där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar.

  Den nya stadsdelen Södra Häggviks främsta fördel är dess läge och närhet till kommunikationer. En ny pendeltågsuppgång byggs i anslutning till stadsdelen, tvärbanans spårväg byggs ut via Kista- Sollentuna centrum - till närliggande Helenelund och runt knuten finns E4:an och påfart till Förbifart Stockholm som i framtiden smidigt kopplar ihop Stockholm på ett helt nytt sätt. Dessutom planerar Sollentuna kommun för en linbana som går från Väsjön till Häggvik, vilket blir ett modernt färdmedel att transportera sig med. 

  Under de närmaste ett till fem åren kommer mer än mer än 4 500 nya bostäder byggas i Södra Häggvik i olika etapper med beräknad inflyttning av cirka 10 000 nya invånare.

  Dela