Göteborg

  Ny urban stadsdel i Göteborg nära Mölndalsån

  Längs Mölndalsån vid Grafiska vägen håller ett av Göteborgs viktigaste stråk växa fram. Idag präglas området av kontor, handel och lättindustri, men allt eftersom växer nu en attraktiv blandstad fram som stadsnära arbets- och bostadsområde. Trots att mer än 1 200 lägenheter är planerade i det direkta närområdet under kommande åren saknas dock en självklar stadskärna med mötesplatser och sociala kvaliteter.

  ICA Maxi-butiken vid Grafiska vägen är strategiskt placerat och är redan idag en av de mest välbesökta platserna i Göteborg. Nu drivs ett projekt för att integrera vår fastighet i den framtida stadsmiljön och låta platsen runt ICA-butiken bli navet i en visionär och hållbar stadsdel som lever dygnet runt. Området ska utvecklas till en upplevelserik urban miljö med mötesplatser, lokal odling, delningsekonomi, återbruk och framåtblickande mobilitetslösningar. Handel, service, restauranger och coo-workingytor i levande bottenvåningar blir ett naturligt inslag tillsammans med blandade boendeformerna för så väl familj som student. Stadsdelen utformas med en stor variation i skala och med en uttrycksfull arkitektur som tar inspiration ifrån det lokala industriarvet.

  Platsen har goda kommunikationer där både buss, spårvagn endast har några hållplatser till Korsvägen. På E6an, som ligger runt knuten, passerar varje dygn cirka 65 000 bilar. E:6 an knyter an till Landvetter som ligger cirka 25 minuter bort.

  Genom ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi, tillsammans med en långsiktig och visionär ambition, ska vi bidra till att stärka det lokala samman hanget i den nya stadsdelen och skapa en livfull och attraktiv plats där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar.

  Dela