Vi bygger stad kring våra ICA-butiker

  ICA Fastigheter är en långsiktig samhällsaktör som tar ansvar för att skapa platser där människor bor, lever och verkar – alltid med ICA-butiken i centrum. Vår stadsbyggnadsstrategi handlar om att hitta det goda läget och utveckla attraktiva, hållbara och levande platser. Varje enskild plats har sina förutsättningar och tillsammans med kommuner och samarbetspartners arbetar vi för att utveckla och skräddarsy byggandet så att det passar just den platsens unika behov.

  Butik med saluhallskänsla och bostäder i samklang med naturen

  I centrala Brunnshög vid torget utvecklar ICA Fastigheter ett modernt och hållbart kvarter på 20 000 kvm med ICA-butiken som den naturliga och livfulla mötesplatsen. Här möter stad land, högteknologiska innovationslaboratorier möter traditionellt jordbruk och radhuskvarter möter studentlägenheter.

  Läs mer om Brunnshög här

  Ny urban stadsdel i Göteborg nära Mölndalsån

  Längs Mölndalsån vid Grafiska vägen håller ett av Göteborgs viktigaste stråk växa fram. ICA Maxi-butiken vid Grafiska vägen är strategiskt placerat mitt i den nya tänkta stadsdelen. Nu drivs ett projekt för att integrera vår fastighet i den framtida stadsmiljön och låta platsen runt ICA-butiken bli navet i en visionär och hållbar stadsdel som lever dygnet runt.

  Läs mer om Grafiska vägen här

  Urban blandstad med unika kommunikationer i Sollentuna

  Häggvik är idag en välbesökt plats genom sin handel och lättindustri. Nu sker en omvandling och i samverkan med andra fastighetsägare och aktörer i området ska vi skapa en ny spännande stad som ska influeras av storstadens puls och livsstil med attraktiva upplåtelseformer och en urban livsmiljö. Ett fullt utvecklat Södra Häggvik planeras ha plats för bostäder, hotell, restauranger, kontor, skola, service och handel genom aktiva och levande bottenvåningar, enligt en stadsmässig utveckling.

  Läs mer om Häggvik här

  Ny stadsdel nära centrum och hav i Höganäs

  I Höganäs i nordvästra Skåne utvecklar ICA Fastigheter tillsammans med kommunen och flera andra aktörer en ny trevlig stadsdel som ligger 1,5 kilometer från stadskärnan och cika 800 meter från havet.

  Läs mer om Höganäs här

  film

  Handeln bygger staden - staden bygger handeln

  Se filmen om ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi

  För oss på ICA Fastigheter är inte fastigheten det viktigaste utan livet i och runtomkring. Det handlar om att förstå och ta tillvara på flödet av människor hur vi vill bo och leva. 

  Dela