NYPRODUKTION

I Lindvallen har vi byggt vår första butik helt i trä

Byggandet av nya ICA Supermarket i svenskt massivträ är nu klart och i slutet av november var det dags för butiksöppning. Här har ICA Fastigheter byggt ny ICA Supermarket-butik byggt i massivt svenskt trä. Fullt fokus har legat på hållbarhet och målet är en modern matbutik som ska certifieras i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld.

2018 togs beslutet att ersätta ICA Nära Lindvallen med en ny butik i ett mer attraktivt och tillgängligt läge utmed Fjällvägen, väg 66. Där skulle bättre möjligheter finnas för att stanna till och handla även för de turister som ska fortsätta lite längre upp i Sälenfjällen. Genom en bytesaffär med Skistar genomfördes ett köp av deras mark vid väg 66 och nuvarande byggnaden med ICA Nära Lindvallen utanför Experium blir en del av skidanläggningen med Skistar som ny ägare.   

Trä som hållbart byggnadsmaterial för mindre klimatavtryck

ICA Fastigheters lägger stort fokus på att skapa hållbara byggnader över tid. Vi ser alltmer hur materialval får en större betydelse vid nybyggnation för en minskad klimatpåverkan. ICA Fastigheter har därför tagit ett strategiskt beslut på att i den mån projekt tillåter i första hand välja att bygga stommen i trä i nya etableringar. Som ett första projekt, där beslutet kunde tillämpas och där materialvalet hade ett extra stort fokus, byggdes därför nya ICA Supermarket Lindvallen helt i massivträ för ett minskat klimatavtryck. Då jämförde vi med att ha stomme samt vägg- och fasadmaterial av exempelvis metall, betong och paroc.

I Lindvallen ville vi också bygga vi också vidare på traktens byggnadstradition och hämtade därför trämaterialet från de svenska skogarna, vilket gav kortare transporter och minskade utsläpp. Virket som användes kom uteslutande från Sverige och regionerna Västerbotten och Norrbotten samt delar av Västernorrland.

Hållbarhetsinitiativ för guldcertifiering

Driftmässigt installerades en kylanläggning i butiken som producerar värme och kyla som är 100 procent förnybar, vilken tillsammans med ett geoenergisystem kommer säkra att fastigheten får effektiv uppvärmning med minimal elförbrukning så väl vinter- som sommartid.

Vi ser också över möjligheten till installation av solceller som bidrag till butikens elförsörjning, vilket är ett smart drag just i fjällmiljö då extra energi för att kyla ned solpanelerna inte behövs i samma utsträckning som i varmare miljöer. Tack vare alla hållbarhetsinitiativen är vår ambition att kunna certifiera byggnaden i högsta miljöklass, Miljöbyggnad guld, när slutbesiktningen skett.  

Förbättrad tillgänglighet och uppgraderat erbjudande

Nya ICA Supermarket Lindvallen är en betydligt större butik än den tidigare på nu 1 400 kvadratmeter. Förutom större ytor och det förbättrade läget kan den nya butiken erbjuda ett bredare utbud av god mat och service som ska attrahera boende och besökare i Sälenfjällen. Som komplement till att gå in i butiken och handla byggdes även ett online-koncept med drive thru till för utlämning av förbeställda matkassar med egen tillgänglighet från parkeringen. Antalet parkeringsplatser är också är betydligt fler. Från tidigare 40 parkeringsplatser utökades parkeringsmöjligheterna till 320 platser som ska disponeras tillsammans med de två grannaktörerna. Laddstolpar för elbilar kommer finnas på parkeringen när hela platsen med de goda grannarna är helt utvecklad.  

ICA-butiken en stark samhällsaktör i Sälen

Tack vare butikens expansion planerar handlarna för ICA Lindvallen att anställa ytterligare 5-10 året-runt anställda och bidra till fler heltidsjobb i Sälenfjällen. Fastigheten ägs och förvaltas av ICA Fastigheter. 

Nyfiken på mer?

Projektkalender Lindvallen

HÅLLBARHET

Träbyggnader och materialval i våra nybyggnadsprojekt

Vi väljer gärna trä tillsammans med andra hållbara material i våra nybyggnadsprojekt, så här tänker vi då.

Så arbetar vi med trä som material

Fakta ICA Supermarket Lindvallen

Vår första butik som byggs helt i trä från de svenska skogarna.

Fastighetsbeteckning: Västra Sälen 5:3 
Läge: God synlighet utmed Fjällvägen, väg 66
Ort: Sälen, Lindvallen
Yta: ca 2100 (BTA) totalt 1400 kvm
Profil: ICA Supermarket
Hållbarhetsinitiativ: Träbyggnation, geoenergi
Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
Byggstart: Första spadtag 19 november 2019
Invigning: 26 november 2020
ICA-handlare: Maria och Tomas Olsson
Fastighetsägare:  ICA Fastigheter AB
Arkitekter: Liljewalls arkitekter

HÅLLBAR ENERGI

Geotermisk värme och kyla - så fungerar det

En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

Läs hela artikeln

SÅ TÄNKTE ARKITEKTERNA

Arkitekturen är inspirerad av fjällbebyggelsen i Dalarna

Gestaltningen är inspirerad av Dalarnas tidlösa fjällbebyggelse och materialvalen tar avstamp i naturen på platsen. Det stora gavelmotivet i glas markerar huvudentrén och genom fasadglaset exponeras träkonstruktionen med pelare. Entrén lyser upp platsen under årets mörka timmar och ger besökare en varm och välkomnande känsla. Fasaden är klädd med svensk, liggande limträpanel och husets knutar accentueras med stående panel som är målad i Falu Svart. Entrésockeln kläs med Offerdals skiffer för att förstärka byggnadens fjällkaraktär. Arkitekter för projektet är Liljewalls arkitekter.

Läs mer om arkitekturen på Liljewalls websida
Dela