Nyproduktion

  I Lindvallen byggs ICA FASTIGHETERS FÖRSTA BUTIK HELT I TRÄ

  I Lindvallen, vid Sälenfjällen, pågår just nu byggnationen av en ny ICA Supermarket-butik byggt i massivt svenskt trä. Fullt fokus ligger på hållbarhet och målet är en modern matbutik som ska certifieras i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld.

  2018 togs beslutet att ersätta ICA Nära Lindvallen med en ny butik i ett mer attraktivt och tillgängligt läge utmed Fjällvägen, väg 66. Här finns möjlighet att stanna till och handla även för de turister som ska fortsätta lite längre upp i Sälenfjällen. Genom en bytesaffär med Skistar genomfördes ett köp av deras mark vid väg 66 och nuvarande byggnaden med ICA Nära Lindvallen utanför Experium blir en del av skidanläggningen med Skistar som ny ägare.   

  Trä som hållbart byggnadsmaterial för mindre klimatavtryck

  ICA Fastigheters lägger stort fokus på att skapa hållbara byggnader över tid. Vi ser mer och mer att materialval får en allt större betydelse vid nybyggnation för en minskad klimatpåverkan. Som ett första projekt, där just materialval har fått extra stort fokus, byggs därför nya ICA Supermarket Lindvallen helt i massivträ för ett minskat klimatavtryck. Då har vi jämfört med att ha stomme samt vägg- och fasadmaterial av exempelvis metall, betong och paroc.

  I Lindvallen bygger vi också vidare på traktens byggnadstradition och hämtar trämaterialet från de svenska skogarna, vilket ger kortare transporter. Driftmässigt ska butiken ha en kylanläggning som kommer producera värme och kyla som är 100 procent förnybar, vilken tillsammans med ett geoenergisystem kommer säkra att fastigheten får effektiv uppvärmning med minimal elförbrukning så väl vinter- som sommartid. När byggnaden är färdig ska fastigheten certifieras i högsta miljöklass, miljöbyggnad guld.

  Förbättrad tillgänglighet och uppgraderat erbjudande till besökarna

  Nya ICA Supermarket Lindvallen blir en större butik på 1 400 kvadratmeter och förutom större ytor och det förbättrade läget kommer den nya butiken kunna erbjuda ett bredare utbud av god mat och service som ska attrahera boende och besökare i Sälenfjällen. Ett online-koncept med drive thru för utlämning av matkassar byggs med tillgänglighet från parkeringen som också är betydligt större. Från nuvarande 40 parkeringsplatser utökas parkeringsmöjligheterna till 320 platser som disponeras tillsammans med de två grannaktörerna. Laddstolpar för elbilar kommer finnas på parkeringen.   

  ICA-butiken en stark samhällsaktör i Sälen

  Tack vare butikens expansion planerar handlarna för ICA Lindvallen att anställa ytterligare 5-10 året-runt anställda och bidra till fler heltidsjobb i Sälenfjällen. Butiken beräknas öppna till vintern 2020/2021 och kommer ägas och förvaltas av ICA Fastigheter. 

  Fakta

  ICA Supermarket Lindvallen

  Fastighetsbeteckning: Västra Sälen 5:3 
  Läge: God synlighet utmed Fjällvägen, väg 66
  Ort: Sälen, Lindvallen
  Yta: ca 2100 (BTA) totalt 1400 kvm
  Profil: ICA Supermarket
  Miljöklass: Miljöbyggnad Guld
  Planerad byggstart: Första spadtag 19 november 2019
  Planerad invigning: vintern 2020/2021
  ICA-handlare: Maria och Tomas Olsson
  Fastighetsägare:  ICA Fastigheter AB
  Arkitekter: Liljewalls arkitekter

  Så tänkte arkitekterna

  ARKITEKTUREN ÄR INSPIRERAD AV FJÄLLBEBYGGELSEN I DALARNA

  Gestaltningen är inspirerad av Dalarnas tidlösa fjällbebyggelse och materialvalen tar avstamp i naturen på platsen. Det stora gavelmotivet i glas markerar huvudentrén och genom fasadglaset exponeras träkonstruktionen med pelare. Entrén lyser upp platsen under årets mörka timmar och ger besökare en varm och välkomnande känsla. Fasaden är klädd med svensk, liggande limträpanel och husets knutar accentueras med stående panel som är målad i Falu Svart. Entrésockeln kläs med Offerdals skiffer för att förstärka byggnadens fjällkaraktär. Arkitekter för projektet är Liljewalls arkitekter.

  Geoenergi

  Så fungerar geoenergi

  ICA Supermarket Lindvallen byggs med geoenergi. Borrhål på mer än hundra meter borras och kopplas via rör in till byggnaden. Där tas bergvärmen och kylan hand om och ger en minskad klimatpåverkan för värme och kyla under så väl vinter som sommarsäsong.

  Läs mer om hur geoenergi fungerar
  Dela