PLATSENS HISTORIA

Limhamns historia är gjuten i betong

Det är lätt att attraheras av Limhamns sjöstad för dess närhet till stad, Öresund, havet och öppna skånska fält. Men platsen har inte alltid varit en skånsk bostadsidyll med sjudande liv och småbåtshamn, från mitten av 1800-talet och framåt var platsen ett kalkbrott som succesivt utvidgades till den cementfabriken som utgjorde grunden för Limhamns expansion och som sedan fanns på platsen i 120 år och som satte en stark prägel på livet i Limhamn. Med skorstenar och silor har cementfabriken varit ett dominerande landmärke som tornat upp sig över samhällets små hus och pittoreska gator.

Viktig arbetsplats för Malmöborna

Ända fram till 1970-talet var fabriken också en viktig näring för orten och arbetsplats för en stor del av invånarna. Men cementbolaget var mer än bara en arbetsplats. I Limhamns tidiga historia var det bolaget som låg bakom de stora satsningarna såsom hamn och järnväg, och i bolagets regi byggdes arbetarbostäder och anlades parker.

Nu tar bostäderna över

Brytningen av kalk stängdes för gott 1994 men upphörde egentligen redan i slutet av 1980-talet då cementtillverkningen helt tagit över. Numera är det bostäderna som tagit över, men utan kalk- och cementindustrin hade Limhamn inte varit vad det är idag.

Dela