NYBYGGNADSPROJEKT

Tillsammans med JM utvecklar vi stadskvarter i Limhamn med ICA-butik och bostäder

Limhamns Sjöstad på Limhamn i västra Malmö är en stadsdel som under flera år varit under förvandling från cementindustri till en ny stad i staden. På en idag snårig och grustäckt mark planerar ICA Fastigheter och JM för att bygga ett tryggt och hållbart bostadskvarter i stadsmiljö med bland annat en ICA Supermarket-butik och bostäder i en tredimensionell fastighetsbildning.

ICA Fastigheter, tillsammans med JM, kommer att utveckla hela kvarteret i Limhamns Sjöstad till ett stadsmässigt blandstadskvarter med ICA-butik och bostäder och service. ICA Fastigheter bygger en ICA Supermarket, en restaurang samt ytterligare en kommersiell lokal i gatuplan tillsammans med ett underjordiskt garage.

Drygt 70 nya bostäder ovan gatuplan möjliggörs genom en tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med JM.

Området är mycket attraktivt för bostäder genom dess läge till havet, småbåtshamn, naturreservat och närheten till både centrala Limhamn och centrala Malmö. När området är klart kommer det innehålla cirka 4-5 000 bostäder i en blandstadsmiljö.

Levande plats för möten i vardagen

ICA-handlare karaktäriseras av starkt lokalt driv och intresse för ett levande samhälle ofta genom sociala initiativ och samarbeten. När vi etablerar butiker är vår ambition att göra ICA-butik till samhällets nav där vardagens liv, rörelser och sociala gemenskap äger rum. Vår förhoppning är att den nya ICA-butiken genom dess kundunderlag kommer bli en av Limhamns mest välbesökta mötesplatser.   

- Limhamns sjöstad är en expansiv del av Malmö och vi är mycket glada över att vi nu kan vara med och utveckla en levande och hållbar stadsmiljö som kommer bli navet för alla de människor som kommer bo leva och verka här, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Vad ska vi bygga på platsen?

Projektet innehåller 6 972 kvm bostäder och cirka 2 000 kvm kommersiell verksamhet. De kommersiella verksamheterna är uppdelade på ICA-butiken på 1 600 kvm, en två ytor avsedda för restaurang och övrig service som alla ligger i gatuplan med egna entréer. Byggnaderna har två garageplan, ett under ICA-butiken byggs ett kundparkeringsgarage på 58 p-platser och för de boende kommer cirka 50 p-platser finnas på ett separat våningsplan ovanför butiken.

De två byggnaderna innehåller 6-8 våningar i en kvartersstruktur med en grönskande innegård för sociala möten och avkoppling. Målsättningen är att byggnaderna i området ska återspegla den industriella historien på platsen. Tegel är ett karaktäristiskt material som ska dominera bottenvåningarna.

Den kommersiella delen av fastigheten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och värmas genom fjärrvärme. Laddstolpar för elbilar planeras att installeras i kundgaraget.

Kommunikationer

Från Limhamn tar man sig enkelt till Malmö centrum med cykel, buss eller bil. Lund, Helsingborg, Köpenhamn med flera orter når man med tåg från Malmö Central. Öresundsbron, förbindelsen med Danmark och kontinenten på bekvämt avstånd. När Citytunneln var klar i slutet på 2010 blev livet i regionen lättare, snabbare och bekvämare. Då har man på Limhamn även nära till Hyllie station, varifrån man kan ta sig med tåg till Köpenhamn på 20 minuter. 

Byggstart

Byggstart för projektet sker genom första spadtag den 3 september 2020. ICA Supermarket planeras öppna under november 2022. Inflyttning i bostäderna förväntas vara möjlig under första kvartalet 2023.

Projektkalender Limhamn

LIMHAMNS HISTORIA

Limhamns historia är gjuten i betong

Limhamn har inte alltid varit en skånsk bostadsidyll med sjudande liv och småbåtshamn vid havet. Här har det under delar av 1800-talet och framåt funnits både kalkbrott och cementfabrik, något som på flera sätt satte en stark prägel på livet i Limhamn.

Läs mer om Limhamns historia
Dela