NY BUTIK

Vi skapar en nygammal ICA-butik vid nytt läge i Ingelsta i Norrköping

Vid årsskiftet 2020/2021 förvärvade ICA Fastigheter fastigheten Adaptern 3 på Blygatan 27 vid Ingelsta i Norrköping. Här i en tidigare livsmedelsbutik med Systembolaget som granne, pågår en ombyggnation för att anpassa lokalen till ett nytt butiksläge för Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat.

Beslut om förvärv skedde främst utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det nya butiksläget ger en ökad tillgänglighet till platsen med möjlighet att skapa fler parkeringsplatser för både bil och cykel. Det gör det lättare att nå butiken för de som åker kollektivtrafik och cykel på ett tryggt sätt.

-Detta är ett långsiktigt fastighetsförvärv i ett strategiskt viktigt läge. Med förvärvet möjliggör vi för ICA att utveckla kunderbjudandet och förbättra tillgängligheten på Ingelsta Norrköping med en ny placering av Maxi ICA Stormarknad, sa Christina Hambäck, chef Strategi & Investeringar ICA Fastigheter vid förvärvstillfället vintern 2021.

Butiken kommer även kunna erbjuda ett mer utvecklat onlineerbjudande som idag sker online genom en pick up point i butiken. I den nya butiken planeras det för en modern drive thru som blir smidigare för både våra kunder och medarbetare.

Hela fastigheten har en uthyrningsbar area om drygt 12 000 kvadratmeter och har sedan tidigare Systembolaget som hyresgäst i fastigheten. De håller öppet som vanligt och påverkas inte av ombyggnationen. Utifrån nuvarande ombyggnation kommer även ytor på cirka 1100 kvadratmeter ställas i ordning för fler framtida hyresgäster.

Elkraftverk skänktes till Ukraina

Utöver att själva byggnaden på sätt och vis återvinns, i stället för att riva och byggas ny, har en omfattande återvinningsinventering skett. Byggnadens uppdateringar har planerats in utifrån byggnadens ålder och skick samt vad som krävs för att anpassa den till en modern ICA Maxi-butik. Under fastighetsinventeringen påträffades ett elkraftverk i lokalen som inte ansågs komma att behövas varken under byggtiden eller framöver. Det har därför skänkts och transporterats till Ukraina. Transporten till Ukraina möjliggjordes genom ett initiativ som lokala företaget Väderstad AB i Norrköping initierat till förmån för Ukraina.  

Planerad certifiering enligt Miljöbyggnad Silver  

Även mark och parkeringsytor ska ses över. Bland annat planeras det för översyn av dagvattenhantering, grönytor, möjligheter för fler parkeringsplatser för så väl bil som cykel samt ett välutvecklat elbilsladdningserbjudande. Byggnaden projekteras för att kunna hållbarhetscertifieras enligt Miljöbyggnad Silver efter vår uppdatering.

Nuvarande Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat kommer att finnas kvar i Ingelsta Shopping fram till öppning av den nya butiken. När den öppnar under våren 2024 kommer den gamla butiken stängas. Kunderna kommer därför inte uppleva något glapp mellan den gamla och nya butiken.

Adaptern 3 vid Blygatan 27

Tidigare livsmedelsbutiken som konverteras till ICA Maxi-butik. 

FAKTA ADAPTERN 3

Vårt projekt i Ingelsta Norrköping

Adress: Blygatan 27

Område: Ingelsta

Kommun: Norrköpings kommun

YTOR: Hela byggnaden har en total uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvm. ICA-butiken och Apotek Hjärtat har ytor som normalstora butiker

INNEHÅLL: ICA-butik, Apotek Hjärtat, Systembolaget samt ledig yta på cirka 1 100 kvm för framtida hyresgäster eller koncept

BUTIKSPROFIL: Maxi ICA Stormarknad med drive thru för onlinehandel

HANDLARE: Annelie Odin

 

MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad Silver

HÅLLBARHETSINITIATIV: Fokus kring återvinning, laddstolpar, insektshotell samt certifiering enligt Miljöbyggnad Silver

KOMMUNIKATIONER: Bil eller buss, promenad eller cykel. Busshållplats finns i nära anslutning till fastigheten.  

SYNLIGHET: God synlighet och skyltläge utmed Stockholmsvägen  

PLANERAD INVIGNING: Våren 2024

FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB

Dela