Spännande 3D lösning i Huskvarna

ICA i samarbete med Jönköpings kommun

ICA undersökte under många år möjligheten att stärka sitt butiksnät i området kring Huskvarna Madängen. 2012 tecknades därför ett samverkansavtal mellan ICA Fastigheter och Jönköpings kommun i syfte att skapa en fastighet med många olika verksamheter, däribland Huskvarnas nya stadshus.

Den 26 augusti 2015 togs det första spadtaget till byggnaden som inrymmer de drygt 300 arbetsplatser för tre olika förvaltningar, bibliotek och en modern ICA Kvantum-butik, där ICA äger sin butik genom en 3D lösning. 

Byggnaden som stod klar våren 2017, innehåller en Kvantum-butik på cirka 3 800 kvadratmeter och Apotek Hjärtat. Fastigheten som har planerats utifrån ett miljöeffektivit perspektiv, har certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Krav på social hänsyn vid anställning

Projektet var ett av de första där ICA Fastigheter tog ett ännu större samhällsansvar i praktiken genom att ställa krav på totalentreprenörens upphandling av arbetskraft med social hänsyn. 

Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn är ett prioriterat mål i Jönköpings Kommun, med mål att öka möjligheten till nya jobb för Jönköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden.

I det gemensamma projektet satte därför ICA och Jönköpings kommun i upphandlingsvillkoren krav på entreprenören att särskild social hänsyn skulle tas vid upphandling av arbetskraft. 

Enligt kontraktet skulle entreprenören kontinuerligt under byggperioden ta in minst 5 elever per läsår från relaterade gymnasieutbildningar, för att erbjuda en APL plats under minst 5 veckor. Dessutom skulle minst fem lärlingsanställningar erbjudas för elever med yrkesexamen, från gymnasiets Bygg- och Anläggningsprogram. Entreprenören samarbetade även med Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden under byggperioden för att tillhandahålla två praktikplatser för arbetslösa personer från Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning. 

Målet med de tre initiativen är att deltagarna praktiskt ska få pröva arbetsuppgifter och ta ansvar under handledning på en arbetsplats i syfte att erhålla kompetenser som gör individen anställningsbar och därmed minska arbetslöshet och bidragsberoende.  

Fakta

Fakta kring vårt 3D projekt tillsammans med Jönköpings kommun

Fastighet: Madängen 3
Ort: Madängen/Huskvarna
Kommun: Jönköpings kommun
Innehåll/butiksprofil: ICA Kvantum och Apotek Hjärtat
Yta: ICA-butikens yta 3 800 kvm, kommunens verksamhet cirka 8 000 kvm BTA
Målgrupp: Boende i området kring Madängen, Huskvarna
Parkering: 265 gemensamma p-platser
Miljöprofil: Butiken har certifieringen Miljöbyggnad Silver
Byggstart: 26 augusti 2015
Invigning: ICA Kvantum öppnade den 29 mars 2017, stadshuset i augusti 2017
Arkitekt: ICA-butiken Tecknarstudion, Göteborg. Illustrationer kommunen Palle Widegren, HMXW Arkitekter
Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB
Kommunikationer: Butiken har ett centralt läge i Huskvarna nära kommunikationer

Visa hela informationen Dölj informationen

Illustration närområde

29 mars 2017

Huskvarnas nya ICA Kvantum-butik invigdes

Den 29 mars var det äntligen dags för Huskvarnas nya ICA Kvantum-butik att slå upp dörrarna. Köerna ringlade långt ut på parkeringen då cirka 300 personer fanns på plats för att inviga den nya butiken. Se bilder från Huskvarnas nya matmecca.

22 september 2016

Stadshus- och butiksprojektet i Huskvarna går in på andra året

I slutet av augusti 2015 togs det första spadtaget till Huskvarnas nya stadshus med kontor, bibliotek och en ny modern ICA Kvantum-butik i botten. Vad har hänt under året och hur långt är det kvar? Vi gör en tillbaka blick och tittar på hur stadshuset och ICA-butiken växer fram från första spadtag till idag.

26 augusti 2015

Första spadtaget i Huskvarna

Onsdagen den 26 augusti var det dags för första spadtag för bygget av ICA Kvantum och Huskvarnas nya stadshus.

    Dela