NYETABLERING I SÖDERTÄLJE

Gemensam marknadsplats för matglada och händiga

Söder om Moraberg i Södertälje har ICA Fastigheter tillsammans med Biltema etablerat butiker vars utbud och öppettider ska ge besökarna en enklare vardag och rikare fritid.

ICA Fastigheters fokus är att skapa attraktiva platser kring våra ICA-butiker. Genom att ha byggt en handelsplats tillsammans med Biltema, stärker vi vår Maxi-butiks erbjudande med det utbud och service som Biltema erbjuder.

Hela handelsplatsen är på totalt cirka 13 000 kvadratmeter, varav ICAs butik är cirka 6 000 kvadratmeter och Biltemas butik på cirka 5 500 kvadratmeter. I anslutning till Maxi-butiken finns även en förbutik och Apotek Hjärtat samt onlinehandel.

Ett attraktivt läge i ett expansivt område

Vårt gemensamma mål var att skapa en attraktiv handelsplats som tar hänsyn till den lokala marknadens behov och som ger de människor som bor och rör sig i området ett brett utbud och god service. Vår nya handelsplats i Södertälje ligger därför i det expansiva och växande området Glasberga, söder om Moraberg, där det fram till 2018 planeras för 500-600 bostäder i närområdet. Läget täcker även in östra delen av Södertälje, delar av Salem samt Botkyrka kommun. Tack vare bra tillgänglighet genom den nära anslutningen till E4, är det möjligt för trafikanter att enkelt och smidigt svänga av och parkera på våra parkeringsplatser.

Byggnation med miljön i åtanke 

ICA Fastigheters mål är alltid att bygga energieffektivt. Vi har, liksom vid våra övriga byggprojekt, jobbat med energieffektiviserande åtgärder som stöttar driften av fastigheten. Maxi-butiken är tänkt att Svanenmärkas och kommer att återvinna matsvinn och energi från spillvärme. Dessutom använder sig butiken i Moraberg av geoenergi med borrhålslager som genererar både bergvärme och komfortkyla beroende på årstid. 

Tack vare etableringen av butiken kommer ett 70-tal nya arbetstillfällen skapas i Södertälje kommun. Invigning skedde den 29 november 2017. Butiken ägs och förvaltas av ICA Fastigheter.

24 oktober 2018

SVERIGES 82:A MAXI-BUTIK I MORABERG HAR ÖPPNAT

Sveriges 82:a Maxi-butiken öppnar i Moraberg, Södertälje. Den nybyggda ICA Maxi är belägen på ett superläge vid E4:an i Moraberg. Kvällen innan premiären den 29 november 2017 var det VIP-invigning. ICA Fastigheter var på plats för att gratulera handlaren Markus Lönnroth till den nya butiken.

15 mars 2017

PLANERAR FÖR FRAMTIDEN: NU SÖKER MAXI I MORABERG MORGONDAGENS MEDARBETARE

I Södertälje byggs nu en helt ny ICA Maxi butik. Redan nu är ICA-handlaren Markus Lönnroth i full gång för att hitta butikens viktigaste tillgång – medarbetarna.

24 oktober 2018

FÖRSTA SPADTAG I MORABERG

Måndagen den 14 december, tog vi det första spadtaget till Morabergs nya marknads plats med en Maxi ICA Stormarknad och en Biltema-butik. årt gemensamma fokus är att skapa en attraktiv marknadsplats som tar hänsyn till den lokala marknadens behov.

Fakta Moraberg

Handlare: Markus Lönnroth

Ort:
 Moraberg, Södertälje

FASTIGHET: Fullmånen 3

Yta: 6 000 kvadratmeter

Innehåll: Maxi ICA Stormarknad med Apotek Hjärtat och förbutik.

Byggstart: 14 december 2015

Invigning: 29 november 2017

Övrigt: Marknadsplatsen byggs tillsammans med Biltema

Visa hela informationen Dölj informationen

    Hållbar energi

    Projekt för geotermisk värme och kyla

    En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

    Läs hela artikeln
    Dela