I NÄRHETEN

Drömparken ett landmärke i Enköping

Drömparken är skapad av holländaren Piet Oudolf. Den har fått sitt namn av att den innehåller Oudolfs favoritplantor, hans drömplantor. Oudolf fick uppdraget att rita parken av Enköpings tidigare stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson och den invigdes 1996. Numera är Drömparken ett välkänt landmärke i Enköping.

Parkens perenner är sammansatta för att efterlikna naturen. De är planterade i stora, täta och oregelbundna sjok för att förstärka känslan av att vara nära naturen.

Parken kännetecknas också av kraftfulla former och starka kontraster. Formerna finns tydligt i de höga cylinderformade bokhäckarna och höga perenner ger finstämnda mönster, rytmer och färger.

I Drömparken är det perennerna som spelar huvudrollen. Ungefär 250 olika sorter finns här och de gör parken till en upplevelse att besöka året runt. Från tidig vår då små späda skott och tidiga lökväxter sticker fram till den stilla vintern då vackert vissnade blad och stjälkar pryder området tillsammans med torra frö- och fruktställningar.

Parken är uppförd på ett lite oregelbundet format område som ligger mellan Ågatan och Enköpingsån. Här var det park också tidigare, men den bestod då av öppna gräsytor, några stora träd samt gång- och cykelstråk som genomkorsade området. Så såg det ut när Piet Oudolf kopplades in 1995, men redan ett år senare var scenen kraftigt förändrad sedan man våren 1996 planterade 12 000 perennplantor som kom i lastbilar från Piet Oudolfs plantskola i Holland eftersom den här typen av perenner inte gick att få tag på i Sverige.

Dela