Enköping

  Centralt belägen i Enköping ligger fastigheten Lillsidan 5:5 som ICA Fastigheter köpte under 2016. Här planeras byggnation för en ny ICA-butik samt bostäder vid Doktor Westerlunds gata.

  Nybyggnation

  Stadsnära butik och bostäder i Enköping

  Centralt belägen i Enköping med Enköpingsån, Drömparken och Enavallen (sportfält) i söder ligger fastigheten Lillsidan 5:5 som ICA Fastigheter köpte under 2016. Här planeras byggnation för en ny ICA-butik samt bostäder på det 19 000 kvadratmeter stora markområdet vid Doktor Westerlunds gata.

  Vår fastighet är idag tillsammans med grannfastighetsägarna en del av ett lättindustriområde som ligger på attraktiv mark i direkt anslutning till centrala Enköping. Här finns en bilhall, verkstäder och en dansstudio, vilket är verksamheter som inte får plats i den växande stadskärnan. ICA Fastigheters mål är att bygga bort lättindustrin och förlänga bostadsbebyggelsen och låta fastigheten på ett naturligt sätt växa ihop med den äldre småhusbebyggelse som finns i närheten. På så sätt kan Enköpings citykärna expandera på ett naturligt och trivsamt sätt till glädje för boende i närområdet.

  ICA Fastigheter har lämnat in planbesked och kommunen arbetar nu med detaljplanen som ska göra det möjligt att förverkliga byggplanerna för att utveckla hela kvarteret till en härlig plats att bo och vistas på. ICA Fastigheter vill ta ett helhetsgrepp om området och utveckla platsen att bli en del av det goda livet genom en modern färskvarubutik med fokus på inspirerande måltidslösningar tillsammans med ett 100-tal bostäder i olika storlekar. Inom vårt kvarter planerar vi för en ny förskola med upp till sex avdelningar.

  Vår fastighet vid Doktor Westerlunds gata ligger i ett barnvänligt område med endast tio minuters gångavstånd till Enköpings stadskärna. Bussförbindelserna till centrum är bra. I närområdet finns både förskolor och grundskolor upp till sjätte klass.

  Planarbetet för en ny detaljplan påbörjades under hösten 2017 och beräknas vara klart under 2018/2019. Byggstart för nya ICA-butiken med bostäder planeras att starta under 2019.

  Enköping - Sveriges närmaste stad

  I Enköping bor idag 43 000 invånare på en yta av 1185 kvadratkilometer, varav ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. Enköping är en starkt växande kommun som räknar med att 2025 nått upp emot 50 000 invånare.  I Enköping finns en småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

  ”Enköping Sveriges närmaste stad” – är ett uttryck som myntades då Enköping kommun är centralt belägen vid Mälaren och en tredjedel av Sveriges befolkning, eller 38 städer, finns inom en radie av 12 mil från staden. 

  Fakta Lillsidan

  En ICA-butik och bostäder i Enköping.

  FASTIGHET: Lillsidan 5:5
  ORT: Enköping
  KOMMUN: Enköpings kommun
  INNEHÅLL/BUTIKSPROFIL: Ännu ej beslutat
  BUTIKSYTA: cirka 1600 kvadratmeter 
  MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad guld
  BYGGSTART:  planeras till 2019
  KOMMUNIKATIONER: Fastigheten ligger i anslutning till Doktor Westerlundsgata som leder till riksväg 55 och E18.  I området finns bra gång- och cykelvägar samt en busshållplats 200 meter från fastigheten.
  FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB
  SAMARBETSPARTNERS: Liljewalls arkitekter

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Situationsplan

  Dela