NYBYGGNATION

Stadsnära butik och bostäder i Enköping

Centralt belägen i Enköping med Enköpingsån, Drömparken och Enavallen i söder ligger fastigheten Lillsidan 5:5 som ICA Fastigheter nu är i färd med att utveckla. Här planeras byggnation för en ny ICA-butik och 52 bostäder på det 19 000 kvadratmeter stora markområdet vid Doktor Westerlunds gata.

Lättindustri som hinder för växande citykärna

Vår fastighet är idag tillsammans med grannfastighetsägarna en del av ett lättindustriområde som ligger på attraktiv mark i direkt anslutning till centrala Enköping. ICA Fastigheters mål är att bygga bort lättindustrin och förlänga bostadsbebyggelsen och låta fastigheten på ett naturligt sätt växa ihop med den äldre småhusbebyggelse som finns i närheten. På så sätt kan Enköpings citykärna expandera på ett naturligt och trivsamt sätt till glädje för boende i närområdet.

Den nya detaljplanen som antagits gör att ICA Fastigheter nu kan ta ett helhetsgrepp och utveckla platsen till att bli en del av det goda stadslivet med bostäder och service. Här planerar vi ett livfullt kvarter genom en modern färskvarubutik med fokus på inspirerande måltidslösningar, utbyggd onlinestation där besökarna lätt kan svänga förbi och hämta upp sina matinköp, två kommersiella lokaler samt 52 ovanliggande bostäder i olika storlekar, många med balkong eller uteplats. 

Livfullt entrétorg till förmån för den bilfria

Framför ICA-butiken byggs ett entrétorg som ska fokusera på den bilfria medborgaren med en trygg miljö och god tillgänglighet för dem som går och cyklar. 

Vår fastighet ger också möjlighet till andra mindre kommersiella aktörer att etablera sig i vårt kvarter. Två lokaler i framkant vid entrétorget om 50 respektive 200 kvadratmeter finns inplanerade för verksamheter som bidrar till levande bottenvåningar och en livfull plats med bra utbud och god service.

Ägande och byggstart

ICA Fastigheter kommer äga ICA-butiken och de kommersiella ytorna i en 3D lösning. Vår bostadspartner Magnolia Bostad kommer äga och utveckla de 52 hyresrätterna. Den gemensamma byggstarten för både butik och bostäder är planerad till 2021.    

Vår fastighet vid doktor Westerlunds gata ligger i ett barnvänligt område med endast tio minuters gångavstånd till Enköpings stadskärna. Bussförbindelserna till centrum är bra. I närområdet finns både förskolor och grundskolor upp till sjätte klass och i nästkommande detaljplan som berör en av grannfastigheterna planeras för ytterligare en förskola som kommer kunna bidra till barnomsorgen för de nya kvarteren.

Enköping - Sveriges närmaste stad

I Enköping bor idag 43 000 invånare på en yta av 1185 kvadratkilometer, varav ungefär hälften bor i centralorten och hälften i kransorter och på landsbygden. Enköping är en starkt växande kommun som räknar med att 2025 nått upp emot 50 000 invånare. I Enköping finns en småstadsatmosfär och en levande landsbygd på ett bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala.

”Enköping Sveriges närmaste stad” – är ett uttryck som myntades då Enköping kommun är centralt belägen vid Mälaren och en tredjedel av Sveriges befolkning, eller 38 städer, finns inom en radie av 12 mil från staden. 

Projektkalender Lillsidan

Vad finns i närheten?

Drömparken

Enköpings vackraste park och gröna lunga nära ån.

Läs mer om Drömparken

Enavallen

Ny sporthall byggs vid Enavallen för en aktiv fritid.

Läs mer om Enavallen

Västerledsskolan

Den skolbyggnad som tidigare hette Västerledsskolan kommer att byggas om till en ny modern f-9-skola.

Läs mer om Västerledsskolan

Fakta Lillsidan

ICA Supermarket Westerlund - En ny ICA-butik med ovanliggande bostäder i centrala Enköping.

FASTIGHET: Lillsidan 5:5
ORT: Enköping
KOMMUN: Enköpings kommun
INNEHÅLL/BUTIKSPROFIL: ICA Supermarket
BUTIKSYTA: cirka 1600 kvadratmeter och två mindre lokaler på 50 resp 200 kvm.  
MILJÖPROFIL: Miljöbyggnad guld
BYGGSTART:  Planeras under 2021
KOMMUNIKATIONER: Fastigheten ligger i anslutning till Doktor Westerlundsgata som leder till riksväg 55 och E18. I området finns bra gång- och cykelvägar samt en busshållplats 200 meter från fastigheten.
FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB i 3D-lösning med Magnolia Bostad AB
SAMARBETSPARTNERS: Liljewalls arkitekter och Magnolia Bostad
Länkar: Magnolia Bostads projektsida för Lillsidan

Visa hela informationen Dölj informationen

Situationsplan

Dela