Vi är en långsiktig samhällsbyggare, så här tänker vi om...

Hållbarhet i tre dimensioner för en god morgondag

ICA Fastigheter vill utveckla gröna, hälsosamma och trygga samhällen med byggnader där människor möts och innovationer skapas.

Så arbetar vi med hållbarhet

Strategiska placeringar och samarbeten

Långsiktigt hållbara strategiska placeringar och samarbeten är basen i vår fastighetsportfölj.

Tankar om vår fastighetsportfölj

Trygghet och säkerhet vid våra butiker och platser

Vi bidrar till en trygg, grön och aktiv vardag vid alla våra fastigheter.

Så arbetar vi med trygghet

Mobilitetsfokus i projekt och på platser

Mobilitetfrågor är viktiga när det gäller att bidra till trygga, säkra och inkluderande platser. Dit det är lätt att ta sig på olika sätt.

Det här är mobilitet för oss

Och så här tänker vi om...

Vi har en stadsbyggnadsstrategi som utgångspunkt i våra projekt

Vi har alltid varit navet i byn och i den växande staden och för oss går handel och stadsutveckling hand i hand.

Vår stadsbyggnadsstrategi

Träbyggnader och materialval i våra nybyggnadsprojekt

Vi väljer gärna trä tillsammans med andra hållbara material i våra nybyggnadsprojekt, så här tänker vi då.

Så arbetar vi med material

Därför gillar vi 3D-fastighetsbildning

Större blandning av funktioner i en attraktivare stad blir möjlig tack vare 3 dimensionell fastighetsbildning.

Så tänker vi om 3D-bildningar

Vi har många spännande projekt på gång

Bostäder på en ö, stadskvarter på en åker och 1000 bostäder på en parkering - vi har många spännande projekt vi snickrar på.

Nyfiken på våra projekt?
Dela