VÄLKOMMEN TILL

ICAs stadsbyggnadsstrategi

När vi skapar attraktiva och urbana miljöer där människor vill bo och vistas kan vi skapa långsiktiga värden i både nya och gamla områden. Genom vår unika kunskap om hur vi drar kunder till en butik attraherar vi människor till nya mötesplatser.

ICAs historia går tillbaka till 1917. Vi har alltid varit navet i byn och i den växande staden och för oss går handel och stadsutveckling hand i hand.

Idag ser vi att handeln fortfarande är det naturliga navet i stadsbyggandet. Vi vet att människor söker ökad närhet i stadsmiljöer och att fler och fler vill handla där de bor och verkar. Många vill idag gå, cykla och åka kollektivt för att uträtta sina ärenden. 

Detta ställer stora krav på hur vi som handelsaktör ska etablera nya marknadsplatser och utveckla de befintliga. Idag gör vi det på ett lite annat sätt än 1917, men tanken är egentligen densamma – att vara navet mitt i samhället. Sedan 2014 finns ICA Fastigheters arbetssätt samlat i vår stadsbyggnadsstrategi i tre delar.

Vår stadsbyggnads- strategi i tre delar:

Sedan 2015 har vi arbetat efter vår stadsbyggnadsstrategi som är uppdelad i tre avsnitt.

Del 1 - Hitta det goda läget

För att kunna bidra till samhällsutvecklingen behöver vi hitta de goda lägena för etablering av nya marknadsplatser.

Del 1 - Hitta det goda läget

Del 2 - Utveckla den goda platsen

För ICA är centrumnära platser ett prioriterat läge och vi vill bidra till att skapa en stark lokal identitet.

Del 2 - Utveckla det goda platsen

Del 3 - Forma den goda platsen

Stadsbyggande är en process där många olika människor, myndigheter och verksamheter ska samspela och samarbeta för att skapa den goda staden. ICA vill vara en central kraft i denna process.

Del 3 - Forma den goda platsen

Se några av de projekt där vi bygger stad kring våra ICA-butiker

Hållbart stadskvarter i Brunnshög, Lund

Hållbarhet på riktigt i Lund genom ny stadsdel i Brunnshög med ICA-butik i 3D lösning.

Läs mer om Brunnshög

Från verkstad och bilar till butik och bostäder

Centralt belägen i Enköping ligger en lättindustrifastighet där ICA-butik och bostadskvarter ska byggas.

Läs mer om Lillsidan

Cementindustrin ger plats åt ny stad i staden

Limhamns sjöstad växer. Här utvecklar vi en ICA-butik och bostäder i 3D lösning med havsnära läge.

Läs mer om Limhamn

Mobilitetsfokus ska ge ökad trygghet i Munkebäck

Mobilitet, tillgänglighet och platsens upplevda trygghet i fokus vid ICA Kvantum Munkebäck i Göteborg.

Läs mer om Munkebäck

STADSBYGGNAD

Därför gillar vi 3D-fastighetsbildning

Större blandning av funktioner i en attraktivare stad blir möjlig tack vare 3 dimensionell fastighetsbildning.

Så tänker vi om 3D-bildningar

Kontakt

Om du vill prata mer om stadsbyggnad kan vi gärna ta ta ett möte!

Dela