HÅLLBARHET

Hållbarhet i tre dimensioner för en god morgondag

ICA Fastigheter vill utveckla gröna, hälsosamma och trygga samhällen med byggnader där människor möts och sociala sammanhang skapas. Samhällen och byggnader behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

En enkel och hållbar vardag

Vi lever i en tid där människor söker ökad närhet i städerna. Fler vill handla där man bor och verkar. Fler vill gå, cykla och åka kollektivt. Fler vill ha en enkel och hållbar vardag. Mobilitetfrågor är viktiga när det gäller att bidra till trygga, säkra och inkluderande platser. Dit det är lätt att ta sig på olika sätt. Vi har därför tagit fram en mobilitetshandbok, för att vi ska kunna arbeta effektivare med att underlätta för alla att ta sig till våra platser på ett hållbart sätt.

Med vårt långsiktiga engagemang som fastighetsägare, vårt lokala entreprenörskap runtom i Sverige och ett genuint hållbarhetsarbete i grunden har vi möjligheten att vara med och påverka samhället ekonomiskt hållbart på riktigt. Nationellt, regionalt och lokalt. 

För ICA Fastigheter är inte själva fastigheten det viktigaste – det är livet i och runt omkring. Genom att bygga attraktiva och urbana miljöer där människor vill bo och vistas skapar vi långsiktiga värden och bidrar till den sociala hållbarheten i både nya och befintliga områden.

Hållbarhet är ett affärskritiskt område för ICA Fastigheter

Alla våra platser ska vara inkluderande, säkra, trygga, resilienta och ha hållbara transportsystem som minskar beroendet av fossila bränslen. Vi skapar levande miljöer och trygga, aktiva platser anpassade efter lokala behov och förutsättningar och det ska vara lätt att cykla och gå till våra platser. Vi arbetar med att öka säkerheten och tryggheten på våra platser genom att genomföra trygghetsanalyser och utifrån analysen göra ändringar och sedan mäta hur förändringarna påverkat tryggheten.

Aktiv vardag & Hälsa

Vi vill bidra till en aktiv vardag på alla våra platser. Vi utvecklar därför lekplatser, utegym, cykeldepåer och medverkar till att barn och unga får möjlighet att idrotta.

Till 2030 ska ICA Fastigheter ha skapat 200 nya praktikplatser

Vi bidrar till ett mer inkluderande samhälle genom praktikplatser och sommarjobb. Vi vill bidra till att fler kommer in i arbetslivet genom praktikplatser i både verksamheter och entreprenader.

Genom att vi skapar sommarjobb, praktikplatser och deltidstjänster för högskolestudenter bidrar vi till att både arbetslösa och studenter på universitet, högskola och yrkeshögskola får arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen.

Några av våra hållbarhetsinitiativ vid våra butiker

Vi laddar Sverige – laddstolpar vid ICA-butiken

Idag finns 228 laddstolpar vid 37 av våra butiksfastigheter, i samarbete med E.ON. Det kommer bli fler.

Läs mer om våra laddstolpar

Träbyggnader och materialval i våra nybyggnadsprojekt

Vi väljer gärna trä tillsammans med andra hållbara material i våra nybyggnadsprojekt, så här tänker vi då.

Läs mer om trä som material

Beslut om nytt certifieringssystem

ICA Fastigheter har fattat beslut om nya certifieringssystem för våra fastigheter.

Det här är våra certifieringar

Geoenergi - underjordiska krafter i ICA-butikerna

100 procent förnybar värme och kyla till våra butiksfastigheter. Hållbart och kostnadseffektivt.

Så fungerar geoenergi

Och några till...

Läs om några de initiativ som vi tagit fram för en enklare vardag och bättre upplevelse för våra besökare vid ICA-butikerna. 

Ta den hälsosamma vägen till ICA-butiken

På ICA Fastigheter vill vi uppmuntra våra besökare att ta den hälsosamma vägen till butiken och parkera tryggt vid våra cykeldepåer.

Läs mer om våra cykeldepåer

Vi laddar Sverige – laddstolpar vid ICA-butiken

Idag finns 118 laddstolpar vid 30 av våra butiksfastigheter, i samarbete med E.ON. Det kommer bli fler.

Läs mer om våra laddstolpar

Träffa våra minsta hyresgäster

Vår minsta hyresgäster är de hundar som får hänga med till flera av ICA-butikerna och tryggt kan "parkera" i våra hundkojor.

Läs mer om vår hundparkering

Om du vill prata mer om hållbarhet kan vi ta en digital fika!

Dela