STADSUTVECKLING

Den goda jorden som grund till ekosystemet

I centrala Brunnshög utvecklar ICA Fastigheter ett modernt och hållbart blandstadskvarter med ICA-butiken som den naturliga och livfulla mötesplatsen.

Vår vision om Brunnshög

I det förslag som ICA Fastigheter presenterade för Lunds kommun 2014/2015, vill vi i Brunnshög nära Lund, utveckla ett helt nytt kvarter på 20 000 kvadratmeter som ska innefatta dagligvaruhandel, bostäder, kontor och service, anpassat efter kommunens framtida visioner för centrala Brunnshög. Här vill vi skapa ett modernt kvarter med fokus på människorna som lever och bor här. ICA kommer att utveckla hela området till ett stadsmässigt blandstadskvarter som utöver ICA-butik innehåller bostäder och service. 

Spännande dagligvarubutik med saluhallskänsla

Butiken ska vara en inspirerande ICA-butik, med stort fokus på både ekologisk och lokalproducerad mat, då butiken har Sveriges bästa odlingslandskap runt hörnet. Kunden ska ges en känsla av saluhall innanför den glasade entrén och mötas av en inspirerande frukt- och gröntavdelning samt ett brett sortiment av fisk, kött, ost och chark med fokus på lokala delikatesser. Butiken har en stor betoning på färskvaror och måltidslösningar. 

Kvarteret med matbutiken som nav

I vårt kvarter kommer alla vara välkomna! Här kommer det finnas yteffektivt boende för unga, men även större bostäder för barnfamiljer. Vår byggnad vid stadsdelstorget blir områdets naturliga mötesplats, med den stora matbutiken som nav. Här är det liv och rörelse i ett kvarter skapat för det dagliga livet med god service som exempelvis restaurang, frisör och gym.

Vi skapar platser kring våra butiker

Med ICAs kvarter i Brunnshög vill vi skapa en plats kring vår butik, där människor bor, lever trivs och verkar. ICA är en stark aktör som gemensamt med kommuner och rätt partners kan skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse. Vid färdigställandet av kvarterets bebyggelse ser vi framför oss en tredimensionell fastighetsdelning där ICA Fastigheter kvarstår som den långsiktiga ägaren av kommersiella lokaler och lokaler för kommunal service. Byggstart planeras till 2022 med preliminärt färdigställande till hösten 2024. När Brunnshög är färdigbyggt kommer 40 000 personer att bo eller ha sin arbetsplats här.

 

Framtiden ligger i Brunnshög

Här förvandlas 2 550 000 kvm tidigare obebyggd mark till en levande stadsdel med hållbarhet som ledstjärna. Läs mer om hur det går till. 

Hållbarhet i Brunnshög

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än idag. Lunds kommun har som ambition att Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme; en pionjär som står längst fram i utvecklingen.

Läs mer om hållbarhet i Brunnshög

Vad byggs i centrala Brunnshög?

ICA Fastigheters projekt ligger i centrala Brunnshög – stadsdelens nav och kärna. Här finns det stora torget med A-lägen för handelsetableringar och service samt stadsdelens ovalformade park, Nobelparken.

Läs mer om centrala Brunnshög

Ta spårvägen till Brunnshög

Främsta transportmedlet till Brunnshög blir spårvägen mellan Lund C och ESS, som är en satsning på framtidens kollektivtrafik, där Lund är först ut i vågen av nya svenska spårvägsstäder.

Läs mer om spårvägen till Brunnshög

Projektkalender Brunnshög

FÖRSTA SPADTAG

Högtidlig byggstart för nya stadsdelen Brunnshög

I oktober 2017 gick startskottet för Lunds nyaste och mest innovativa stadsdel. På plats för ett första spadtag fanns företrädare för Lunds kommun och flertalet av de byggherrar som ska vara med och forma den nya stadsdelen, däribland ICA Fastigheter. Omringad av grävskopor och till ljudet av studentorkestern Bleckhornen hälsade Lundaprofilen Johan Wester välkommen till invigningen av byggandet av Brunnshög. Didrik 6 år, var den som fick äran att ta det första spadtaget.

Läs hela nyheten

Fakta Brunnshög

Ort: Brunnshög, Lund

Yta: Ingen exakt uppgift i dagsläget. En normalstor ICA-butik är idag omkring 5 000 kvadrat meter stor.

Innehåll: En lokal och inspirerande ICA-butik i en 3D-lösning, Systembolaget samt Apotek Hjärtat samt 250 lägenheter och annan retail och närservice

Miljöprofil: Miljöbyggnad guld eller internationell certifiering enligt BREEAM

Byggstart: Preliminär byggstart våren 2022

Invigning: Våren 2024

Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB för ICA-butiken i en 3D-lösning.

Läs mer: https://lund.se/brunnshog

Visa hela informationen Dölj informationen

Situationsskiss

    Dela