Framtiden i Brunnshög går på räls

Främsta transportmedlet till Brunnshög blir spårvägen mellan Lund C och ESS, som är en satsning på framtidens kollektivtrafik, där Lund är först ut i vågen av nya svenska spårvägsstäder.

Fördelarna är uppenbara – spårvagnar kan transportera många människor samtidigt, de är miljövänliga och släpper inte ut några avgaser. Spårvägen är en del av tredjedelsmålet – maximalt en tredjedel av trafiken till och från Brunnshög ska ske med bil, minst två tredjedelar ska ske till fots, med cykel eller kollektivtrafik.

Byggnationen av spårvägen från centrala Lund har pågått i flera år och invigdes under luciahelgen 2020. Invigningen var tänkt som ett evenemang med folkfest, något som fick styras om till en smart digital invigning som bjöd på folkfest i annan form. Invigningen leddes av lundaprofilen Johan Wester som intervjuade olika personer med koppling till spårvägen och spårvägsstråket. Film från evenemanget kan ses här.

Med station precis vid den kommande ICA-butiken. Spårvägen kommer på ett effektivt sätt knyta ihop centrala Lund med Brunnshög och bidra till den nya stadens tillgänglighet och puls. Hit blir det lätt att ta sig för så väl boende som besökare och vid Stora torget kommer butiker, restauranger och andra verksamheter samlas som bidrar till att göra platsen till ett levande samhällsnav.

Läs mer om spårvägsinvigningen här >>

Dela