HÅLLBARHET I BRUNNSHÖG

Hållbarheten i centrum

I framtidens stad ställs helt andra krav på hållbarhet än idag. Lunds kommun har som ambition att Brunnshög ska vara ett europeiskt föredöme; en pionjär som står längst fram i utvecklingen. Det ställer höga krav på oss fastighetsägare när vi planerar våra kvarter och framtidens vardag.

ICA Fastigheter  har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1999 och det är ett viktigt redskap i vårt långsiktiga miljöarbete. I vårt kvarter står hållbarhetsaspekterna i centrum och vår ambition är att de kommersiella lokalerna ska certifieras som Miljöbyggnad Silver. I Brunnshög ställs höga krav på  hållbarhet. 

ICA Fastigheter arbetar med hållbarhet utifrån så väl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. För vårt kvarter finns ett detaljerat hållbarhetsprogram som bygger dessa tre delar, men även på de tre kärnområden som är särskilt relevanta för hållbar stadsutveckling i just Brunnshög:

• hur kan vi MINIMERA klimatpåverkan

• hur ska vi BALANSERA byggandet på den goda åkerjorden

• hur kan vi MAXIMERA stadsmiljön så att den blir stimulerande, med människans sinnen i fokus

Nya initiativ för hållbarhet

Tack vare de högt ställda kraven på hållbarhet kommer Brunnshögs invånare kunna ta del av flera spektakulära initiativ för en hållbar ny stad.

Det planeras för parker med ätbara växter, odling på innergårdarna, taken och i matbutiken och forskning i världsklass kring livsmedel och odling. 

Eftersom Brunnshög byggs tätt krävs en yteffektiv avfallshantering. I anslutning till stadsdelens övriga infrastruktur byggs därför ett stort sopsugsystem. Avfallsinkasten ska vara anpassade för snabb, hygienisk och enkel hantering av avfallet med hög grad av automation. På så vis slipper sopbilar köra in och ut ur stadsdelen – avfallet skickas direkt till avfallscentralen i stället.

Forskning som värmer

Brunnshög byggs i närheten av forskningsanläggningen MAX IV, som genom acceleratorer producerar intensiva och kvalitativa röntgenstrålar så att forskarna kan se det som tidigare varit osynligt, samt framtida ESS, European Spallation Source, en europeisk forsknings­anläggning för studier av materiens allra innersta uppbyggnad och funktion. 

MAX IV genererar över­skottsvärme genom varmt vatten. För att inte låta energin gå till spillo byggs här värl­dens största lågtempere­rade fjärrvärmenät. Ener­gin återanvänds på ett innovativt och effek­tivt sätt – helt i linje med Brunnshögs vision om en hållbar stadsutveckling. Läs mer om detta på Kraftringens webbplats.

Dela