Bålsta

  En ny Maxi ICA Stormarknad vid Lillsjön i Bålsta.

  19 oktober 2018

  NU ÄR FÖRSTA SPADTAGET TAGET FÖR MAXI ICA STORMARKNAD BÅLSTA

  Den 18 oktober togs det första spadtaget för Bålstas nya marknadsplats och Maxi ICA Stormarknad Bålsta. Byggnationen är en del av Skanskas projekt att utveckla en ny handelsplats vid Draget i Bålsta. Den nya Maxi-butiken kommer ha en butiksyta på 6500 kvadratmeter och byggs av Skanska.

  23 augusti 2018

  NY MAXI ICA STORMARKNAD I BÅLSTA

  ICA Fastigheter utvecklar en ny ICA Maxi i Bålsta tillsammans med Skanska. Projektet startar under tredje kvartalet 2018 och tillträdet av ICA-butiken är planerad till våren 2020.

  ETABLERING I BÅLSTA

  BÅLSTA MAXIMERAS MED NY MAXI-BUTIK

  Bålsta växer när ICA Fastigheter tillsammans med Skanska utvecklar en ny miljöoptimerad ICA Maxi.

  TVÅ KILOMETER FRÅN BÅLSTA CENTRUM vid Lillsjöns företagspark, Bista 1:159, planeras etablering av en ny ICA Maxi-butik och ytterligare handel. Byggnaden kommer att uppföras precis vid infarten till Bålsta och granne med natursköna Lillsjön.

  Vi ser platsen som ett naturligt stopp för dem som är på väg hem från jobbet i andra delar av Stockholm och de som på kvällar eller helger vill handla god mat i kombination med lokal service.

  – Vi är glada att tillsammans med Skanska skapa en ny mötesplats och destination för mat och hälsa i Bålsta. ICA Fastigheter har dessutom ett ambitiöst miljötänk vilket kommer genomsyra platsen och kunderbjudandet,SÄGER LENA BOBERG, VD ICA FASTIGHETER.

   

  EN NY MÖTESPLATS FÖR MAT OCH HÄLSA

  Maxi-butiken blir lättåtkomlig för både boende i Bålsta som för förbipasserande på E18 som väljer att göra ett kort stopp för att handla. Det är en 10-minuters cykelfärd från Bålsta Centrum till butiken, men en busstur eller en promenad till butiken kan passa lika bra.

  För att uppmana till miljövänligare transportmedel installeras också laddstolpar för elbilar vid sex parkeringsplatser och det skapas tydliga gång- och cykelstråk med bra belysning till och från butiken. Därmed vill vi göra det enklare för bålstaborna att göra miljömedvetna val.

  Mycket av den ursprungliga grönskan och träden bevaras i området och butiken får gröna planteringsytor nära entrén samt en uteservering framför butiken. Med ett grönområde framför butiken vill vi skapa ett avstånd till trafiken och skapa en lugn och trygg miljö vid butiken.

  Butiken blir en naturlig del i besökarnas vardag där de handlar veckans mat, får matinspiration, hämtar paket, äter en bit mat, tränar eller går en promenad runt sjön.

  Stort fokus på hållbarhet

  Butiken blir en Maxi ICA Stormarknad med höga ambitioner gällande hållbarhet. ICA Fastigheter har som ambition att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. 

  Tillsammans med Skanska lägger vi stort fokus på energieffektivisering och hållbara lösningar för i anslutning till den nya butiken. ICA Fastigheter kommer fokusera på pålitliga, kostnadseffektiva och miljöanpassade energialternativ och väljer att använda geoenergi till butiken. Det innebär att anläggningen använder bergvärme genom att fånga upp energi genom borrhål i marken, relativt nära till jordens inre, och leder om energin till butiken och de värme-, kyl- och fryssystem som finns. Därutöver innebär det också att anläggningen producerar sin värme och kyla lokalt.

  Hållbar energi

  Projekt för geotermisk värme och kyla

  En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

  Läs hela artikeln

  Fakta Bålsta

  ICA Maxi-butik i Bålsta

  FASTIGHET:  Del av Bista 1:159
  ORT: Bålsta
  Område: Trafikplats Draget/Lillsjöns företagspark
  KOMMUN: Håbo kommun
  BUTIKSPROFIL: Maxi ICA Stormarknad
  BYGGRÄTT: cirka 10 000 (varav 6 760 kvadratmeter butiksyta)
  MILJÖPROFIL: Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt systemet Miljöbyggnad Guld
  FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB/Skanska
  SAMARBETSPARTNERS: Skanska

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Situationsskiss

  Dela