4 mars 2020

Bålstas nya ICA-butik invigd i nytt läge och nu som Maxi-butik

Idag 4 mars öppnar nya ICA Maxi i Bålsta. Butiken som är en expansion från tidigare ICA Kvantum i Bålsta, har förutom större ytor och uppskalat sortiment, även fått med sig Apotek Hjärtat till platsen.

19 oktober 2018

Nu är första spadtaget grävt för Maxi ICA Stormarknad Bålsta

Den 18 oktober togs det första spadtaget för Bålstas nya marknadsplats och Maxi ICA Stormarknad Bålsta. Byggnationen är en del av Skanskas projekt att utveckla en ny handelsplats vid Draget i Bålsta. Den nya Maxi-butiken kommer ha en butiksyta på 6500 kvadratmeter och byggs av Skanska.

23 augusti 2018

Ny ICA Maxi Stormarknad i Bålsta

ICA Fastigheter utvecklar en ny ICA Maxi i Bålsta tillsammans med Skanska. Projektet startar under tredje kvartalet 2018 och tillträdet av ICA-butiken är planerad till våren 2020.

NYETABLERING I BÅLSTA

Bålsta maximeras med ny Maxi-butik

Bålsta växer när ICA Fastigheter tillsammans med Skanska har utvecklat en ny miljöoptimerad ICA Maxi. I mars 2020 var det dags för invigning.

Två kilometer från Bålsta centrum vid Lillsjöns företagspark, Bista 1:159, har en ny ICA Maxi-butik etablerats. Butiken som är en expansion från tidigare ICA Kvantum i Bålsta, har förutom större ytor och uppskalat sortiment, även fått med sig Apotek Hjärtat till platsen.

Byggnaden har uppförts precis vid infarten till Bålsta och granne med natursköna Lillsjön och tagit inspiration av naturen i fasaduttrycket.

Vi ser platsen som ett naturligt stopp för dem som är på väg hem från jobbet i andra delar av Stockholm och de som på kvällar eller helger vill handla god mat i kombination med lokal service.

– Vi är glada att tillsammans med Skanska skapa en ny mötesplats och destination för mat och hälsa i Bålsta. ICA Fastigheter har dessutom ett ambitiöst miljötänk vilket kommer genomsyra platsen och kunderbjudandet, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.  

En ny mötesplats för mat och hälsa 

Maxi-butiken och Apotek Hjärtat är lättåtkomliga för både boende i Bålsta som för förbipasserande på E18 som väljer att göra ett kort stopp för att handla. Det är en 10-minuters cykelfärd från Bålsta Centrum till butiken, men en busstur eller en promenad till butiken kan passa lika bra.

För att uppmana till miljövänligare transportmedel installerades också laddstolpar för elbilar vid sex parkeringsplatser och det skapas tydliga gång- och cykelstråk med bra belysning till och från butiken. Därmed vill vi göra det enklare för Bålstaborna att göra miljömedvetna val.

Mycket av den ursprungliga grönskan och träden har bevarats i området och butiken får gröna planteringsytor nära entrén samt en uteservering framför butiken. Med ett grönområde framför butiken vill vi skapa ett avstånd till trafiken och skapa en lugn och trygg miljö vid entréytorna.

Butiken blir en naturlig del i besökarnas vardag där de handlar veckans mat, får matinspiration, hämtar paket, äter en bit mat, tränar eller går en promenad runt sjön.

Stort fokus på hållbarhet

Under byggnationen har hållbarheten fått stort fokus. Tillsammans med Skanska lägger vi stort fokus på energieffektivisering och hållbara lösningar för i anslutning till den nya butiken. Bland annat har bottenplattan gjutits med grön betong och för uppvärmning och kyla har geoenergi installerats som är både miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Det innebär att anläggningen använder bergvärme genom att fånga upp energi genom borrhål i marken, relativt nära till jordens inre, och leder om energin till butiken och de värme-, kyl- och fryssystem som finns. Därutöver innebär det också att anläggningen producerar sin värme och kyla lokalt. Butiksbyggnaden kommer också certifieras med Miljöbyggnad guld.   

HÅLLBAR ENERGI

Projekt för geotermisk värme och kyla

En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Sedan en tid har ICA Fastigheter ett projekt kring inomhusmiljö för nya butiker med syfte att dra nytta av både värmen och kylan på ett smartare sätt samt att kombinera det med en hållbar geotermisk lösning.

Läs hela artikeln

Fakta Bålsta

ICA Maxi-butik i Bålsta

FASTIGHET:  Del av Bista 1:159
ORT: Bålsta
Område: Trafikplats Draget/Lillsjöns företagspark
KOMMUN: Håbo kommun
BUTIKSPROFIL: Maxi ICA Stormarknad
BYGGRÄTT: cirka 10 000 (varav 6 760 kvadratmeter butiksyta)
MILJÖPROFIL: Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt systemet Miljöbyggnad Guld
FASTIGHETSÄGARE: ICA Fastigheter AB/Skanska
SAMARBETSPARTNERS: Skanska

Visa hela informationen Dölj informationen

Situationsskiss

Dela