Framtidens nya stadsdel i Stockholm

  Årsta

  butiks- och bostadsprojekt

  Årsta

  På Årstafältet i Stockholm planeras en helt ny stadsdel där blandad bebyggelse tillsammans med nya verksamheter ska ge rum för framtiden. En betydande del av det idag gröna Årstafältet bevaras och byggs om till en stor anlagd park med plats för möten genom lek, idrott och sociala aktiviteter.

  Tack vare en bytesaffär har ICA Fastigheter säkrat ett bra butiksläge i de centrala delarna av det nya samhället. Vår plan är att skapa ett ICA-kvarter med en modern och lokalorienterad ICA-butik i bottenvåningen. I vårt kvarter planerar vi dessutom att bygga cirka 200 lägenheter ovanpå butiken i en 3D lösning. Bostäderna är tänkta att utvecklas i ett gemensamt ägt bolag med Veidekke Bostad. Butiken blir en naturlig mötesplats för de boende som får ett brett utbud av livsmedel och kompletterande handel och service.

  Stockholms stads vision för Årstafältet innebär en plats för möten – mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park.

  De ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara. Visionen ligger helt i linje med ICA Fastigheters ambition att skapa platser där människor trivs, lever och verkar.

  Stockholms mest expansiva bostadsprojekt

  Projektet som är i dagsläget Stockholms mest expansiva bostadsprojekt ska totalt innehålla 6 000 lägenheter och byggas för 15 000 invånare. Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre. För att ta fram ett fördelaktigt förslag som ska tilltala de boende för ICA-kvarteret, har vi arbetat med Arrhov Frick arkitektkontor och WSP.

  Planeringen och byggandet sker i olika etapper där ett stort antal byggherrar kommer att delta i byggandet av bostäderna. ICA-karteret ligger med i etapp 2. Stockholms stad ansvarar för att bygga ut parken samt alla gator och torg och beräknar byggstarten till 2019. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år. 

  Fakta Årsta

  Framtidens nya stadsdel i Stockholmsområdet

  Ort: Årstafältet, södra Stockholm
  Kommun: Stockholms kommun
  Innehåll: Ett kvarter med en modern och lokalorienterad ICA butik i bottenvåningen. I vårt kvarter planerar vi dessutom att bygga cirka 200 lägenheter ovanpå butiken i en 3D lösning.
  Yta: Ingen exakt uppgift i dagsläget 
  Miljlöprofil: Miljöbyggnad silver eller guld 
  Bostadspartner: Veidekke Bostad
  Arkitekt: Arrhov Frick arkitektkontor
  Teknikkonsult: WSP
  Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB för ICA butiken i en 3D lösning
  Läs mer: Denna projektsida uppdateras löpande. Du kan även hitta information om projektet på Stockholm Stads hemsida  www.bygg.stockholm.se/Alla-projekt/arstafaltet/,www.//bygg.stockholm.se/Alla-projekt/arstafaltet/Etapp-2-Postgarden1/

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Innergård ICA-kvarteret

   Dela