ICA Maxi med grannar i Arninge

  ICA öppnar större butik i Arninge och utvecklar handelsplatsen.

  Nytt projekt i Täby

  ICA bygger en Maxi och utvecklar handelsplatsen i Arninge

  I februari 2016 stod det klart att Täby kommun utsett ICA Fastigheter som vinnare av markanvisningstävlingen gällende utveckling av Tumstocken 6 vid Arninge handelsplats i Täby utanför Stockholm. Det vinnande förslaget gäller utveckling av fastigheten Tumstocken 6 om drygt 10 000 kvadratmeter handelsyta och innefattar en Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat samt övrig service.

  ICA HAR UNDER MÅNGA ÅR önskat utveckla sin verksamhet i Arninge, då Täby är en starkt växande kommun och därför är i behov av en utökad matmarknad. Genom köpet av fastigheten Tumstocken 6 intill vår nuvarande fastighet, Tumstocken 9, kan vi utnyttja fördelarna som ägandet av båda fastigheterna innebär i form av storskaligt utbud, effektiva logistik- och parkeringslösningar och fler externa hyresgäster. Att uppgradera ICA-butiken i området från ICA Kvantum till ICA Maxi innebär ytterligare fördelar för kunderna, då en Maxi-butik har ett större och bredare sortiment, lägre priser och ökade öppettider. Det utmärkta läget som Arninge har och Täby kommuns planer att göra området till en knytpunkt passar utmärkt för en ICA Maxi. Här kommer både många Täbybor både bo och besöka i framtiden. 

  ICA Fastigheter har en hög ambition vad gäller hållbarhet i hela projektet som ska resultera i Miljöbyggnad Guld, vilket är samma höga ambitioner kring hållbarhet och miljö som Täby kommun har. ICA-butiken kommer därmed bli en av de första ICA Maxi-butikerna som byggs i klassen Miljöbyggnad Guld.

  Vi skapar framtidens mötesplats

  ICA Fastigheter arbetar aktivt med att anpassa varje enskild fastighet utifrån den lokala marknadens förutsättningar. Vår målsättning är att kunna utveckla fastigheten så att den kan leva och förändras med sitt närområdes utveckling och tillväxt. Detta blir särskilt viktigt för Arninge-Ullna där området kommer att genomgå en spännande omvandling från handels- och industriområde till en levande och dynamisk stadsdel där människor ska vilja bo, leva och verka året runt. ICA Fastigheters ambition är att erbjuda konsumenterna både stor- och småskalig handel tillsammans med lokal service som är anpassad efter både den tillresta och närboende kunden, oberoende av hur och när man väljer besöka platsen.

  Vi vill att vår fastighet ska utvecklas för att bli områdets centrum och hjärta, inte bara en plats för enkel och rationell handel men också för möten och en stunds avkoppling i en levande torgmiljö mitt i det framväxande Arninge-Ullna.

  Goda grannar på platsen

  Vår ambition är att komplettera vår tänkta ICA-butik och öka attraktionskraften genom att ge plats åt hyresgäster med handel och annan verksamhet som vi konceptuellt kallar Goda Grannar. ICA planerar för populära butiker, restaurangkoncept och övrig service utöver redan etablerade hyresgästen Granngården. Vi välkomnar verksamheter med lokal förankring, som tillsammans med ICA-butiken kan utveckla och skapa mervärde för Arninge-Ullna och bidra till en självklar och levande ny stadsdel. Vår tänkta målgrupp för hela handels- och serviceutbudet är boende och arbetande i området.

  Maxi ICA Stormarknad i Arninge

  Maxi-butiken i Arninge ska vara en kundvänlig och modern butik och erbjuda ett brett och lokalt anpassat sortiment av dagligvaror och kvalitativa specialvaror till låga priser samt onlinehandel med drive thru. Förutom livsmedel ska det även finnas ett brett sortiment av specialvaror så som böcker, kläder, husgeråd och sportartiklar samt en trädgårdsavdelning. I anslutning till matbutiken etableras ICAs egna Apotek Hjärtat och övrig service, vilket ger kunden en möjlighet att uträtta många av sina ärenden på en och samma plats. Butikerna planeras att ha generösa öppettider och vara lättillgängliga för besökare som färdas med bil och buss såväl som på cykel. Parkeringen kommer att ha plats för 600 parkeringsplatser och erbjuda laddstolpar för elbilar för besökare som färdas med el-bil. I samband med att den nya ICA Maxi-butiken öppnar kommer ICA Kvantum Arninge att stängas.

  I närheten

  Arninge resecentrum

  I Arninge byggs en ny station för Roslagsbanan, Arninge station. Här ska resenärer kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus.

  Läs mer

  I närheten

  Ullna- och Rönningesjön

  Området Arninge i Täby ligger mellan sjöarna Ullna- och Rönningesjön. För den som är intresserad av fiske passar Ullnasjön i nordost perfekt. Medan du i sydväst vid Rönningesjön kan hitta bra badplatser för familjen.

  I närheten

  Hägerneholm – ett nytt bostadsområde

  Hägerneholm blir ett helt nytt bostadsområde som kommer inrymma drygt 1200 bostäder. Här kommer också en ny skola, förskola, simhall och idrottshall att byggas.

  Läs mer

  Fakta

  Kortfattad information kring vårt projekt

  Fastighet: Tumstocken 6
  Ort: Arninge
  Kommun: Täby kommun
  Yta: cirka 10 000 kvm
  Innehåll: Maxi ICA Stormarknad butik med tänkta goda grannar så som Apotek Hjärtat, café, Granngården och övrig service
  Miljöprofil: Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt systemet Miljöbyggnad Guld
  Byggstart: Preliminär byggstart 2020
  Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB
  Hyresgäster: Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat, och Granngården
  Samarbetspartners: Wester & Elsner Arkitekter, WSP
  Läs mer: Täby kommuns websida om Arninge Centrums utveckling

  Visa hela informationen Dölj informationen

  Förslag situationsplan

  Dela