NYBYGGNADSPROJEKT

ICA bygger en Maxi och utvecklar handelsplatsen i Arninge

I februari 2016 stod det klart att Täby kommun utsett ICA Fastigheter som vinnare av markanvisningstävlingen gällende utveckling av Tumstocken 6 vid Arninge handelsplats i Täby utanför Stockholm. Det vinnande förslaget gäller utveckling av fastigheten Tumstocken 6 om drygt 10 000 kvadratmeter handelsyta och innefattar en Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat samt övrig service.

ICA har under många år önskat utveckla sin verksamhet i Arninge, då Täby är en starkt växande kommun och därför är i behov av en utökad matmarknad. Genom köpet av fastigheten Tumstocken 6 intill vår nuvarande fastighet, Tumstocken 9, kan vi utnyttja fördelarna som ägandet av båda fastigheterna innebär i form av storskaligt utbud, effektiva logistik- och parkeringslösningar och fler externa hyresgäster. Att uppgradera ICA-butiken i området från ICA Kvantum till ICA Maxi innebär ytterligare fördelar för kunderna, då en Maxi-butik har ett större och bredare sortiment, lägre priser och ökade öppettider. Det utmärkta läget som Arninge har och Täby kommuns planer att göra området till en knytpunkt passar utmärkt för en ICA Maxi. Här kommer både många Täbybor både bo och besöka i framtiden. 

ICA Fastigheter har en hög ambition vad gäller hållbarhet i hela projektet som ska resultera i Miljöbyggnad Guld, vilket är samma höga ambitioner kring hållbarhet och miljö som Täby kommun har. ICA-butiken kommer därmed bli en av de första ICA Maxi-butikerna som byggs i klassen Miljöbyggnad Guld.

Vi skapar framtidens mötesplats i Arninge

ICA Fastigheter arbetar aktivt med att anpassa varje enskild fastighet utifrån den lokala marknadens förutsättningar. Vår målsättning är att fastigheten ska kunna förändras så att den kan leva med sitt närområdes utveckling och tillväxt. Detta blir särskilt viktigt för Arninge-Ullna där området kommer att genomgå en spännande omvandling från handels- och industriområde till en levande och dynamisk stadsdel där människor ska vilja bo, leva och verka året runt. ICA Fastigheters ambition är att erbjuda konsumenterna både stor- och småskalig handel tillsammans med lokal service som är anpassad efter både den tillresta och närboende kunden, oberoende av hur och när man väljer besöka platsen.

Vi vill att vår fastighet ska bli områdets centrum och hjärta, inte bara en plats för enkel och rationell handel men också för möten och en stunds avkoppling i en levande torgmiljö mitt i det framväxande Arninge-Ullna.

Goda grannar på platsen

Vår ambition är att komplettera vår tänkta ICA-butik och öka attraktionskraften genom att ge plats åt hyresgäster med handel och annan verksamhet som vi konceptuellt kallar Goda Grannar. ICA planerar för populära butiker, restaurangkoncept och övrig service utöver redan etablerade hyresgästen Granngården. Vi välkomnar verksamheter med lokal förankring, som tillsammans med ICA-butiken kan utveckla och skapa mervärde för Arninge-Ullna och bidra till en självklar och levande ny stadsdel. Vår tänkta målgrupp för hela handels- och serviceutbudet är boende och arbetande i området.

Maxi ICA Stormarknad i Arninge

Maxi-butiken i Arninge ska vara en kundvänlig och modern butik och erbjuda ett brett och lokalt anpassat sortiment av dagligvaror och kvalitativa specialvaror till låga priser samt onlinehandel med drive thru. Förutom livsmedel ska det även finnas ett brett sortiment av specialvaror så som böcker, kläder, husgeråd och sportartiklar samt en trädgårdsavdelning. I anslutning till matbutiken etableras ICAs egna Apotek Hjärtat och övrig service, vilket ger kunden en möjlighet att uträtta många av sina ärenden på en och samma plats. Butikerna planeras att ha generösa öppettider och vara lättillgängliga för besökare som färdas med bil och buss såväl som på cykel. Parkeringen kommer att ha plats för 600 parkeringsplatser och erbjuda laddstolpar för elbilar för besökare som färdas med el-bil. I samband med att den nya ICA Maxi-butiken öppnar kommer ICA Kvantum Arninge att stängas.

Projektet beräknas ha en byggstart så snart det går om garanti för eltillförsel finns för Täby kommun, vilket är något som hindrat tidigare inplanerade projektstarter. 

Projektkalender Tumstocken 6 och 9 i Arninge

Vad finns i närheten?

Täby kommun är under stark utveckling och utbyggnad. Några av projekten finns i närheten av vår fastighet. 

Arninge Station, ett trafik- och infrastruktursprojekt

Arninge station blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm.

Läs mer om Arninge station

Ullna park, ett fritids- och rekreationsprojekt

Visionen för Ullna park är att det ska bli ett rekreationsområde för åretrunt-aktiviteter och bostäder.

Läs mer om Ullna park

Hägerneholm, ett nytt bostadsprojekt

Hägerneholm blir en ny stadsdel med närhet till vatten och en stor stadspark, Hägerneholmsparken.

Läs mer om Hägerneholm

Fakta

Kortfattad information kring vårt projekt

Fastighet: Tumstocken 6
Ort: Arninge
Kommun: Täby kommun
Yta: cirka 10 000 kvm
Innehåll: Maxi ICA Stormarknad butik med tänkta goda grannar så som Apotek Hjärtat, café, Granngården och övrig service
Miljöprofil: Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt systemet Miljöbyggnad Guld
Byggstart: Preliminär byggstart 2020 beroende på garanti om eltillförsel för projektet. Problem med elnätens utbyggnad i Täby har fördröjt projektet. 
Fastighetsägare: ICA Fastigheter AB
Hyresgäster: Maxi ICA Stormarknad, Apotek Hjärtat, och Granngården
Samarbetspartners: Wester & Elsner Arkitekter, WSP
Läs mer: Täby kommuns websida om Arninge Centrums utveckling

Visa hela informationen Dölj informationen

Förslag situationsplan

Dela