Vi skapar platser med puls

Vi tar med oss en viktig sak till våra platser. Människor. Och genom att samarbeta med rätt partners kan vi skapa framtidens pulserande mötesplatser. Tillsammans.

ICAs historia går tillbaka till 1917

Vi har alltid varit navet i byn, i samhället och i den växande staden. I tider  när människors intressen och vanor ändras har ICA följt eller lett utvecklingen. Framför allt när det kommer till att utveckla platser formade för flöden av människor och varor, som tillsammans skapar en pulserande och livfull plats.

Idag ser vi att handeln fortfarande är det naturliga navet i samhället och varje plats har sina specifika förutsättningar. När vi på ICA Fastigheter bygger en ny ICA-butik skapas en viktig plats även för andra verksamheter som kan ta del av den puls som det starka kundflödet en ICA-butik ger. ​

Tillsammans blir vi starkare

Vi arbetar aktivt med kommuner och samarbetspartners för att tillsammans utveckla och skapa långsiktiga, hållbara platser med liv och rörelse. Samarbetet sker ofta i 3D-fastighetsbildningar, i joint ventures, platssamverkan eller som rent kunskapsutbyte grannar emellan. 

ICA Fastigheter är en långsiktig samhällsbyggare som utvecklar, äger och förvaltar socialt trygga och hållbara platser där människor vill bo, leva och verka. Platser med alltifrån vård, bostäder, bibliotek, och kommersiell handel – och alltid med ICA-butiken i centrum. ​I god samverkan med partners kan vi skapa långsiktiga värden i både nya och befintliga områden. Vill ni ta del av vår puls, nu som framöver? 

Läs mer om några av våra goda samarbeten

Tillsammans med Eon laddar vi Sverige vid ICA-butikerna

Idag finns det 310 laddplatser vid 53 olika ICA-butiker där kunder kan ladda bilen via ICA Laddatjänsten i samarbete med Eon.

Läs mer om våra laddstolpar

Stadshus och ICA-butik genom 3D lösning i Huskvarna

Tillsammans med Jönköpings kommun skapade vi ICA-butik, apotek, bibliotek och kontor genom en smart 3D-lösning.

Läs mer om Huskvarnaprojektet

Butik och studentlyor vid Växjös Campus

Tillsammans med Växjö kommun har vi byggt ICA-butik, apotek och kontor vid Linnéuniversitetet på Teleborg.

Läs mer om samarbetet på Teleborg

Akvaponi i gott samarbete med ICA Maxi Östersund och Agtira

Butiksnära odling på riktigt. Butikens behov av örter, grönsaker och lax odlas genom smart kretsloppsodling vid ICA Maxi i Östersund.

Läs mer om butiksodlingen

Sågs vi under Business Arena Stockholm? Ska vi ta en fika och prata lite mer?

Dela