Näringslivet möter Växjö kommun

    Växjö kommun bjöd in ICA Fastigheter till företagsträff

    Den 26 september bjöd Växjö kommun med Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje in till en första företagsträff i Växjö. Inbjudna var näringslivet verksamma på Teleborg och i det nya industriområdet Ekeberg. ICA Fastigheter fick som extern part beskriva vårt pågående arbete med att ta fram en ny butiksetablering tillsammans med Växjö Bostäder vid Trummen. Där uppför Växjö Bostäder 248 studentlägenheter ovanför ICA Kvantum och Apotek Hjärtat som byggs i entréplan. ICA Fastigheter kommer äga butiksfastigheten genom en 3D bildning. 

    Film om ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi 

    På plats från ICA Fastigheter fanns transaktionschefen Magnus Hjelmberg, som förutom att berätta om projektet svarade på frågor och passade på att visa en film om ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi – ett ämne som passade väl in i företagsträffens agenda då Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje under det fortsatta mötet berättade mer om kommunens planer för Växjös vidare expansion.