Konsten att bygga en butik under vintern i Sverige

    Det kan vara svårt att bygga hus under vintersäsongen i Sverige. Det regniga, snöiga och kalla med om vart annat varma vädret har gjort det blött och krångligt för byggarbetarna i Ubbarp. Här följer en uppdatering kring ICA Fastigheters projekt i Ulricehamn, Ubbarp där vi bygger en ICA Maxi med goda grannar.

    Under december har byggarna arbetat med att täta tak, bygga ytterväggar men även gjort invändiga arbeten som montering av sprinkler, rör och ventilationsstråk samt smidesarbeten.

    Nu efter nyår ska tak och väggar tätas så det går att värma lokalen invändigt och börja torka upp den. Då ges möjlighet att under januari börja lägga granitkeramik i stora delar av det som ska bli butiksyta. Om Ulricehamn slipper snö och vinter med tillhörande marktjäle kan byggarna börja grovplaneringen av markytor för att senare kunna förbereda vägar, parkeringsplatser och grönytor.