Ny befattning

    ICA Fastigheter förstärker verksamheten för projektutveckling med ny chefsroll och fler medarbetare

    Som ett led i ICA Fastigheters strategi att utveckla långsiktigt hållbara platser i urbana miljöer förstärks verksamheten inom projektutveckling med en ny chefsroll som tillträds av Fredrik Johansson. Fredrik som idag arbetar som projektutvecklare inom ICA Fastigheter kommer i den nya rollen leda arbetet inom den växande enheten.

    - Vi är mycket glada över att Fredrik har tackat ja till att leda vår satsning inom Projektutveckling. Fredriks entreprenörsanda, starka ledaregenskaper och fokus på hållbarhet är mycket viktiga egenskaper i arbetet att driva ICA Fastigheters stora och komplexa projekt in i framtiden,

    säger Catrine Axelsson, chef Projekt- och Affärsutveckling  inom ICA Fastigheter.

    Fredrik tillträder sin roll som chef för Projektutveckling den 15 december och inleder sitt uppdrag med att rekrytera ytterligare två nya projektutvecklare till den nya enheten.