om ICA Fastigheter

    ICA Fastigheter i siffror

    Förklaring till siffrorna

    Siffror markerade med * i bildtext ovan inkluderar ICA Fastigheters samägda bolag

    Dela