HÅLLBARHET

När visionen blir verklighet

Snart fyra månader har nu passerat sedan ICA Supermarket Lindvallen slog upp portarna. Genom butikens glasfasad avslöjas den ljusa trästrukturen. Visionen om en byggnad helt i trä, med en arkitektonisk utformning som kändes genuin och naturlig i fjällvärlden, blev verklighet.

För ICA Fastigheter var butiken i Lindvallen den första byggnaden som uppfördes helt i trä, med enbart svenskt virke från norra Sverige.

- Det har varit väldigt roligt att vara del i ICAs första byggnation helt i trä. Just att vi arbetade enbart i trä togs emot väldigt av såväl kunder som hyresgäster, som uppskattar de kvaliteter som en träbyggnad ger, säger Per Gynnerstedt, projektledare på ICA Fastigheter.

Under projektets gång fanns också ett stort intresse från involverade parter när det skapades en konstruktion enbart i trä. Men, det har inte bara varit enkelt att färdigställa butiken, berättar Per.

- Man ställs inför nya utmaningar då man bygger i trä, och det sammantaget kan vi nog säga har varit en av svårigheterna. En annan är klimatet. I Sälen kommer det emellanåt väldigt mycket snö som också försvårar byggnationen. Men vi har haft mycket kompetenta och duktiga konsulter knutna till oss som gjort att vi tog projektet i mål enligt plan. Vi är väldigt glada över att visionen blev verklighet, säger Per Gynnerstedt.

 

Foto: Liljewall/Anna Kristinsdóttir

ICA Supermarket Lindvallen

Dela