Utegym utanför marknadsplatser bidrar till rörelse

    Människan är skapt för att röra på sig och vi mår som bäst när vi motionerar. Därför vill vi på ICA Fastigheter stimulera till mer rörlighet i vardagen. Ett exempel är våra utegym på flera av våra marknadsplatser.

    Utegym och lekplatser bidrar till rörelse

    Människan är skapt för att röra på sig och vi mår som bäst när vi motionerar. Därför vill vi på ICA Fastigheter stimulera till mer rörlighet i vardagen. Ett exempel är våra utegym på flera av våra marknadsplatser.

    Som vid Maxi ICA Stormarknad Stenhagen i Uppsala där vi placerat ett utegym och lekplats sida vid sida. Ett enkelt sätt för, till exempel, småbarnsföräldrar att ta med barnen och kombinera handlingen och träningen. – Vi hoppas våra utegym ska vara med och bidra till att få ihop träningen i livspusslet och stimulera till en mer rörlig livsstil. Små steg i hälsofrämjande riktning är stora steg för bättre hälsa och välmående i livet, säger Annika Schönefeld, affärsutvecklare ICA Fastigheter.

    Dela