TRANSAKTION

ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar Trecore Fastigheter

ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter, där ICA är huvudsaklig hyresgäst. Initialt förvärvar bolaget 44 butiksfastigheter från ICA Fastigheter.  

Trecore Fastigheter ägs till hälften vardera av ICA Fastigheter och Bonnier Fastigheter. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen där ICA är huvudsaklig hyresgäst. 

- Genom bildandet av Trecore Fastigheter skapas förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi ser fram emot ett långt och bra samarbete med Bonnier Fastigheter, säger Anna Nyberg, vd, ICA Fastigheter. 

Transaktionen utgör ett naturligt steg två till det förvärv av Secore Fastigheter som ICA Gruppen annonserade den 30 september 2021. 

Läs mer här
Dela