STADSBYGGNAD

ICA Fastigheter säljer byggrätter i Höganäs till Granitor

ICA Fastigheter säljer byggrätter till Granitor i den nya stadsdelen Tornlyckan i sydöstra Höganäs. Totalt kommer stadsdelen inrymma cirka 950 nya bostäder som byggs upp runt nuvarande ICA Kvantum-butiken som blir ett nav för god mat och service i det nya samhället.

Hösten 2019 tecknade ICA Fastigheter avtal med dåvarande Midroc Property Development (numera Granitor) om försäljning av tre avstyckningslotter om total drygt 12 000 kvm BTA bostadsbyggrätter. Granitor har tillträtt de olika fastigheterna i etapper och tillträdde den sista av de tre fastigheterna första februari 2022 

Ny detaljplan möjliggör bostäder

ICA Fastigheter har tillsammans med kommunen arbetat fram en ny detaljplan som utöver handel även tillåter bostäder. Två av fastigheterna som Granitor har förvärvat ligger i direkt anslutning till ICA Kvantum och där planerar bolaget för en bostadsexploatering. Den nya bebyggelsen i de tre avstyckningslotterna som totalt omfattar cirka 125 lägenheter är en del avden stora utvecklingen av den nya stadsdelen Tornlyckan som planeras i sydöstra Höganäs.  

- Vår fastighet med ICA Kvantum har under en tid legat i kanten av ett outvecklat område, men tack vare den stadsutveckling som Höganäs nu planerar kommer vår butik bli mer central och kunna fungera som ett nav för god mat och service i den nya stadsdelen som växer fram, säger Catarina Ekberg, chef Projektutveckling ICA Fastigheter.  

- Vi är glada att kunna tillskapa bostadsbyggrätter för att på så sätt bidra till en stadsutveckling och skapa förutsättningar för nya attraktiva bostäder, service och sociala mötesplatser. 

En ny stadsdel som byggs upp runt ICA-butiken i Höganäs  

Den planerade nya stadsdelen Tornlyckanligger i sydöstra delen av Höganäs. Runt om ICA-butiken kommer det under flera år byggas bostäder, service, verksamheter, skola, förskola och park. 

Området har ett centralt läge med närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr och höga naturvärden i nordöst. Sammanlagt planeras det för cirka 950 nya bostäder i Tornlyckan och med beräknad inflyttning från sommaren 2023.  

Illustration:Jakobsson Pusterla Arkitekter

Dela