SPADTAG

Första spadtaget för ICA Supermarket Östhammar

Den 23 mars togs det första officiella spadtaget för det som ska bli nya ICA Supermarket Östhammar. Butiken ligger i anslutning till väg 76, med Apotek Hjärtat som god granne och har planerad öppning 2023.

På plats för att ta det ceremoniella första spadtaget var kommunstyrelsens ordförande i Östhammar Jacob Spangenberg, Anna Nyberg, ICA Fastigheter, Björn Hansson, ICA Sverige, Carina Axelsson, handlare ICA Supermarket Östhammar och Gunilla Dahlstedt, ByggPartner. 

Solen tittade precis fram när det var dags för att ta det ceremoniella spadtaget, som krävde lite samarbete och koordination från grävarna. Efter en gemensam skål med lyckönskningar, bjöd ICA handlare Carina med personal de närvarande gästerna på en värmande gulaschsoppa till lunch.

Tydlig hållbarhets ambition

Den nya Supermarket-butiken byggs helt i trä och ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Utöver träbyggnationen planeras andra hållbarhetsinitiativ som solceller på taket, smart värmeåtervinning från butikens kylmedia samt fem laddstolpar på parkeringen för elbilar.  

− Projektets hållbarhetsprofil ligger helt i linje med ICAs ambitiösa mål om att nå nettonoll 2030 och att vi redan i detta startskede sätter grunden för att bygga, förvalta och tillsammans med butikerna jobba för låg klimatpåverkan är en avgörande del för att lyckas med detta, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter. 

Dubbelt så stor butik

Nya ICA-butiken etableras vid infarten till Östhammar från riksväg 76 och kommer att bli dubbelt så stor som nuvarande butik som ligger i centrum. Tack vare den generösa ytan på cirka 1500 kvadratmeter kommer den framtida butiken erbjuda ett mer brett utbud av färskvaror och måltidslösningar. Dessutom planeras för utökad service som till exempel Apotek Hjärtat och en drive thru-lösning som bidrar till ett enklare vardagsliv.

 Det här är en sådan där dag man nyper sig i armen och undrar om det är sant, sa Carina Axelsson, ICA-handlare ICA Supermarket Östhammar i sitt spadtagstal. Tänk att vi står här om ett år igen och har vår butik i en helt ny byggnad, det känns lite overkligt och helt fantastiskt, fortsatte Carina. 

Större butik ger ökade möjligheter

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg konstaterade i sitt spadtagstal att Östhammar genom den nya ICA-butiken inte bara får ytterligare tillgång till god mat utan poängterade butikens funktion i samhället som en viktig arbetsgivare och tillskapandet av möjliga nya arbetstillfällen genom en större butik.  
 

 

Grävare för det första spadtaget var kommunstyrelsens ordförande i Östhammar Jacob Spangenberg, Anna Nyberg, ICA Fastigheter, Björn Hansson, ICA Sverige, Carina Axelsson, handlare ICA Supermarket Östhammar och Gunilla Dahlstedt, ByggPartner.

Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter håller spadtagstal. Till vänster Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande, till höger Björn Hansson etableringschef ICA Sverige och Carina Axelsson, ICA handlare Östhammar. 

Gäster under spadtaget.

Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter och Carina Axelsson, ICA handlare ICA Supermarket Östhammar pratar om hur den nya butiken ska bli. 

Dela