SPADTAG

Släggan i väggen när bygget av nya ICA Maxi i Lund startade

Spaden i marken…Nej, det blev istället släggan i väggen när det ”första spadtaget”-ceremonin hölls för nya Maxi ICA Stormarknad vid Mobilia i Lund torsdag 30 mars. Nuvarande ICA Kvantum byggs ut och konverteras till Maxi ICA Stormarknad med planerad invigning senare delen av 2024.

Den symboliska starten med en väggdemolering i stället för ett spadtag startar nu projektet i Lund.

- Lund är en viktig marknad för ICA, där vi på ICA Fastigheter arbetat för utveckla rätt lösning och erbjudande som ska passa Lundaborna idag och i framtiden. Vi skapar nu en välfungerande och hållbar infrastruktur kring platsen och en modern butik samtidigt som vi värnar om att bevara den nuvarande byggnadens arkitektoniska historia, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Komplicerat bygge i tre etapper

Nya ICA Maxi byggs i tre olika etapper. Den första etappen startades och slutfördes i februari när nuvarande ICA Kvantum flyttade till en intilliggande tillfällig lokal för att hålla öppet fram till Maxi-butiken öppnar.

Den andra etappen startar nu när det som var ICA Kvantum byggs ut åt andra hållet, med en ny huskropp där ICA-parkeringen ligger idag, samtidigt som den befintliga lokalen renoveras. De karakteristiska limträbalkarna i bågform i den delen som inte rivs kommer att bevaras, de balkar som rivs återvinns till stor del som kundvagnsgarage. Den tredje och sista etappen rivs den tillfälliga butiken och ger plats för en ny parkeringsplats.

Solceller och NollCo2

Maxi Mobilia Lund byggs som en prisinriktad butik och kommer att erbjuda fullskaligt bageri, manuell deli, fisk och måltidserbjudande. Butiken kommer ligga i framkant med Online och hämta-hubb. Nya Maxi-butiken blir cirka 6 300 kvadratmeter, som även innefattar Apotek Hjärtat Hela byggnaden kommer certifieras  som Miljöbyggnad nivå Silver. Utöver detta kommer nybyggnaden/tillbyggnaden tilläggscertifieras med NollCO2. På taket kommer solceller installeras för att bidra till en minskad elförbrukning.

Spadtaget togs gemensamt av Björn Abelson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande i Lunds kommun, Christel Leveen, byggprojektledare ICA Fastigheter, Kalle Fahlin, chef Etablering och butiksutveckling ICA Sverige, Marie Holmqvist, profilutvecklingschef ICA Maxi och Torbjörn Mårtensson, servicechef Otto Magnusson.

Slagkraftigt. Kalle Fahlin och Marie Holmqvist främst i bild, Bjöärn Abelsson och Christel Leveen tittar fram i bakgrunden.  

Visionsillustration för framtida ICA Maxi Mobilia. Arkitekter: Wingårdhs

Nyfiken på vårt projekt?

Dela