SPADTAG

Ett rykande isigt spadtag för ICAs nya fryslager i Västerås

Den 14 november togs första spadtaget för ett 23 000 kvadratmeter stort fryslager med högautomatiserad drift intill ICAs befintliga lager på Hacksta, Västerås.

Ett fyrtiotal gäster fanns på byggarbetsplatsen för att se när kommunstyrelsens vice ordförande Amanda Grönlund, Anna Nyberg vd ICA Fastigheter och Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige ta ett gemensamt fruset spadtag i form av rykande is för att symbolisera fryslagrets framtida verksamhet.

En modern byggnad för ett tufft inomhusklimat

Det nya lagret har en storlek på 23 000 kvadratmeter och är designat för att kunna lagra 22 000 pallar samt leverera ut mellan 250-300 rullburar per timme, varje dag, till butiker från Mälardalen till Norrland. Med det nya lagret görs viktiga förflyttningar från manuell hantering till ny modern högautomatiserad lagerdrift som ska klara att lagerhålla det frysta sortimentet i ett tufft klimat på -25 °C.

Västerås har varit ICAs logistiknav sedan 1917

ICA och Västerås har en lång historia tillsammans. Det var här allt en gång startade och då just behovet och nyttan med en gemensam logistik var en av huvudanledningarna till att ett antal handlare slog sig samman i en gemensam inköpscentral. 

Den nuvarande lagerverksamheten i Västerås utgör ett viktigt nav i ICAs logistik som förser landets cirka 1300 ICA-butiker med så väl färska som frysta varor, blommor och kolonialvaror. Att bygga ett nytt högautomatiserat fryslager är viktigt för hela ICAs affär som effektiviserar och stärker varuförsörjningen till ICA-butikerna och säkrar ICAs konkurrenskraft på marknaden.

Under sitt spadtagstal nämnde ICA Fastigheters vd Anna Nyberg hur vi arbetar efter att skapa hållbara lagerfastigheter och planerna på fastighetens certifiering.

- Fryslagret är viktig investering för ICA, och vi som fastighetsägare är väldigt glada att nu kunna påbörja utvecklingen. Vi kommer att certifiera fastigheten enligt Breeam och har flera viktiga hållbarhetsinitiativ för bland annat minskad energianvändning och för att stärka den biologiska mångfalden runt fastigheten, sa Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Pålar som motsvarar 8,4 kilometer tillsammans

Efter spadtaget blir nästa steg ett stort markarbete med pålning där cirka 1200 pålar ska skapa en stabil grund för byggnaden. Tillsammans skulle pålarna bilda en sträcka på hela 8,4 kilometer om de placerades efter varandra, för att sätta det i ett perspektiv. När pålningen är klar kan bottenplattan gjutas och stommen för byggnaden resas följt av själva installation av lagerautomationen. Efter en gedigen testperiod av lagerdriften planeras anläggningen tas i drift i början av 2026. ICA Fastigheter äger fastigheten och kommer när byggnationen är klar hantera förvaltningen av anläggningen där ICA Sverige är hyresgäst.

Visionsillustration för hur det nya lagret med en footprint på 23 000 kvm kommer se ut när det tas i drift under 2026. 

En av flera lagerbyggnationer  

Förutom det nya fryslagret investerar ICA i ett nytt lager intill nuvarande lagerverksamheten i Västerås, som kommer att hantera lagerhållning av blommor. Det nya lagret kommer att bli cirka 13 500 kvadratmeter stort och utöver lagerhållning av blommor också bli ny spridningspunkt för varor i främst Mälardalen. Första spadtaget för blomlagret genomfördes den 31 augusti och den byggnationen är i dag i full gång. Målsättningen är att den verksamheten ska tas i drift till sommaren 2023. 

Byggprojektledare Patrick Mattson hälsar alla gäster välkomna till dagens spadtag. 

Amanda Grönlund, kommunstyrelsens vice ordförande i Västerås stad håller sitt spadtagstal. 

Konsten att vara tre på en skyffel, men det klarade Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige, Anna Nyberg vd ICA Fastigheter och Amanda Grönlund kommunstyrelsens vice ordförande galant.  

Mingel innan mat och ceremoni. Det nya fryslagret ligger mitt emot ICAs stora varulager på Hacksta, vilket skymtar fram i bakgrunden. 

Dela