Framtidsrapport | 12 september 2018

  Ny rapport om den livfulla platsen

  Tillsammans med strategibyrån Quattroporte har ICA Fastigheter tagit fram rapporten ”Framtidens livfulla platser” för att identifiera de behov som framtidens konsumenter kan ha på fem till tio år sikt. Vi hoppas att rapporten ska komma att ge dig nya insikter och att vi tillsammans ska utveckla framtidens platser som möter morgondagens behov.

  År 2030 är vi 11 miljoner människor i Sverige. Befolkningstillväxten kommer betyda ökad mångfald, större kulturmix – och ökade krav på nya upplevelser. Två tred­jedelar av världsbefolkningen kommer bo i städer och hemmets ytor blir allt trängre.

  Hur kommer vårt digitaliserade liv påverka vår förväntan på det offentliga rummet, våra gränssnitt mellan mötesplatser och handel? Vi står ödmjuka och nyfikna inför insikten om att vi står inför förändring och att vi måste ge plats åt nya upplevelser i anslutning till våra handelsplatser. Hur kommer våra förändrade beteenden påverka oss som samhällsbyggare och vilka slutsatser kan vi dra av det? Hur kan vi redan nu agera för att möta den framtid som vi ser komma? 

  Tillsammans med strategibyrån Quattroporte har ICA Fastigheter identifierat de behov som framtidens konsumenter kan ha på fem till tio år sikt. Vi hoppas att rapporten ska komma att ge dig nya insikter och att vi tillsammans ska utveckla framtidens platser som möter morgondagens behov.

  Exempel på insikter:

  Framtidens livfulla plats kommer att präglas av småskalig stadsmässighet

  Att konsumera upplevelser blir viktigare än att konsumera saker

  Matupplevelsen är en avgörande del i den framtida upplevelsen

  Att samla minnen är långt mycket mer värdefullt än att samla egendom av olika slag

   

  Ladda ned rapporten

  Nedan hittar du rapporten "Den livfulla platsen " som skapats tillsammans med strategibyrån Quattroporte.

  Visa hela informationen Dölj informationen
  Dela