RAPPORT - FRAMTIDENS FYSISKA PLATS 2030

Nu förändras allt. Igen.

Som en aktör med stor kunskap inom handel och med en nyfikenhet för att ständigt vidareutvecklas har ICA Fastigheter under våren genomfört en omvärldsanalys kring framtidens fysiska handel.

Det är tydligt att vi lever i en snabbt föränderlig värld. Därför är det extra viktigt för oss att förstå hur marknaden förändras och identifiera vilka omvärldsfaktorer som kommer att påverka oss och andra fastighetsbolag framöver. Med ny kunskap och nyfikenhet är vårt mål att fortsätta skapa attraktiva platser med ICA-butiken i centrum.

Rapporten baseras dels på en omvärlds- och scenarieanalys utförd av HUI Research på uppdrag av ICA Fastigheter. Ett arbete som bland annat inkluderat intervjuer med experter och forskare inom relevanta områden och branscher, men även intervjuer med våra egna experter ICA-handlarna och medarbetare inom koncernen.  

För att få en mer koncernövergripande produkt har arbetet även inkluderat material och insikter från övriga ICA såsom ICAs Framtidsrapport – Framtidens butik 2032 och ICAx rapport Drivkrafter till fysisk butik.

Vår rapport belyser fem olika trendområden; Den valda platsen, Smartare mobilitet, Det nya hubbsamhället, Trygghet – ett flerdimensionellt behov och Hållbarhet utifrån hjärta och hjärna. Ladda gärna ned rapporten och spana mot framtidens fysiska handel 2030 tillsammans med oss.

 

Ladda ned ICA Fastigheters omvärldsanalys här!

Ladda gärna ned rapporten och spana mot framtidens fysiska plats 2030 tillsammans med oss.

Visa hela informationen Dölj informationen
Dela