ICA Fastigheters projekt får stöd genom Smart Built Environment

    ICAs förslag om Facility information modeling (FIM) med fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning är ett av åtta projekt som får stöd genom innovationsprogrammet Smart Built Environment.

    Innovationsprogrammet Smart Built Environment är en satsning som Vinnova, Formas och Energimyndigheten startat för att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Varje år publicerar de utlysningar där företag och organisationer kan ansöka om stöd för olika samhällsbyggande initiativ. De bidrag som ges ut för innovationsprogrammet samfinansieras av de företag som deltar i satsningen.

    Smart Built Environment publicerade en utlysning som riktades in på projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitalisering av samhällsbyggandet. Målet är att få in dessa frågor i bland annat ingenjörsutbildningar och nyutexaminerades potential för att driva på digital innovation i sektorn. ICA Fastigheter presenterade ett projekt gällande Facility information modeling med fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning som vårt bidrag till utlysningen. Nyligen valde Smart Built Environment-programmet ut åtta projekt, bland dem ICA Fastigheters förslag. Vårt projekt kommer därför att få monetärt stöd för att driva digitaliseringen i samhällsbyggandet framåt och göra det lättare för oss att genomföra projektet.

    Läs mer om vårt projekt här.

    Dela