FÖRVÄRV

ICA Fastigheter förvärvar Första AP-Fondens andel i Secore Fastigheter

ICA Fastigheter har idag ingått avtal om att förvärva Första AP-Fondens andel om 50 procent i det samägda bolaget Secore Fastigheter AB (Secore). Det totala underliggande fastighetsvärdet i Secore uppgår till cirka 3 Mdkr och köpeskillingen för aktierna uppgår till 738 Mkr. Därtill kommer att Första AP-fondens andel av Secores lån på 712 Mkr övertas. Secore har lån på totalt 1,4 Mdkr.

Förvärvet innebär en möjlighet för ICA Fastigheter att optimera sin portfölj med ambitionen att skapa ett nytt samarbete med en långsiktig partner i samband med att affären med AP1 slutförs.

Allt annat lika kommer förvärvet, som slutförs den 1 april 2022, att öka ICA Gruppens nettoskuld med 0,9 Mdkr och nyckeltalet EBITDA/Nettoskuld med 0,1, tills dess att samarbete med en ny långsiktig partner har inletts.

Om Secore Fastigheter AB (Secore)

Secore bildades 2015 och bolagets verksamhet utgörs av att förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige med långa hyresavtal där bolag inom ICA-gruppen är huvudsaklig hyresgäst.

  • Fastighetsinnehav: 40 fastigheter
  • Uthyrningsbar yta: cirka 116 500 kvadratmeter
  • Hyresintäkter (2020): cirka 183 Mkr
  • Rörelseresultat (2020): +84 Mkr

Secore redovisas idag enligt kapitalandelsmetoden i ICA Fastigheter och ingick i ICA Fastigheters rörelseresultat 2020 med +30 Mkr.

Fler nyheter
Dela