NYBYGGNATIONSPROJEKT

Nu står e-handelslagret i Brunna klart

Tidigare i veckan kunde ICA Fastigheter lämna över nycklarna till det färdigställda e-handelslagret i Brunna, till ICA Sverige.

Planeringen av det omfattande projektet i Brunna tog 12 månader och själva byggnationen av fastigheten, med en lageryta på 27 215 kvm, sträckte sig över 20 månader. Totalt har hela ca 2000 personer varit inskrivna på bygget. Fastigheten kommer att bli certifierade enligt BREEAM och har en kontorsbyggnad byggd helt i trä.

- Vi är stolta och glada över att e-handelslagret i Brunna nu äntligen står helt klart. Det har varit ett intensivt och omfattande arbete där vår framgångsfaktor är den enorma kompetens vi inom ICA har tillsammans. Från lagerdrift, till fastighetsutveckling och infrastruktur, och det känns väldigt spännande att vi nu har färdigställt ett högteknologiskt och hållbart lager anpassat för ICAs ökande e-handel, säger Maria Kristensen, chef inhyrda lokaler och logistikfastigheter på ICA Fastigheter.

Dela